อสังหาริมทรัพย์
กคช. เรียกสอบราคาจ้างเหมามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม


 


กคช.เรียกสอบราคางานจ้างเหมาจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
         
นางปิยธิดา อมาตยกุล ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรม                                     เพื่อสังคม การเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า การเคหะแห่งชาติจะจ้าง (เหมารวม) โดยวิธีสอบราคา เพื่อจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 6 สัญญา ประกอบด้วย
          
สัญญาที่ 1 งานจ้างจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดสุรินทร์ ระยะที่ 3/1, โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดสุรินทร์ ระยะที่ 4, โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดบุรีรัมย์ ระยะที่ 3/1, โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดบุรีรัมย์ (ต.อิสาน) ระยะที่4 และโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดบุรีรัมย์ (หนองกี่) กำหนดราคากลาง 994,500 บาท
             
สัญญาที่ 2 งานจ้างจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดสระบุรี (บ้านหมอ), โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดสระบุรี (โคกแย้), โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดปราจีนบุรี (ดงพระราม) และโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดปราจีนบุรี (ดงพระราม 2) กำหนดราคากลาง 699,500 บาท
             
สัญญาที่ 3 งานจ้างจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายในโครงการเมืองใหม่ในภูมิภาค จังหวัดเชียงราย 1,โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดเชียงราย (ริมกก), โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดเชียงราย (แม่สาย), โครงการบ้านพักข้าราชการ จังหวัดลำปาง (ประเภทอาคารเช่า), โครงการเคหะชุมชนลำปาง 1 ระยะที่ 3, โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดลำพูน (เหมืองง่า), โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดเชียงใหม่ (หนองหาร) และโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดเชียงใหม่ ระยะที่ 3/1 (สันกำแพง) กำหนดราคากลาง 1,908,550  บาท
             
สัญญาที่ 4 งานจ้างจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรสวนพลูพัฒนา กรุงเทพมหานคร, โครงการอาคารเช่ามาตรฐานรองอ้อมน้อย ส่วนเดิม และระยะที่ 2 จังหวัดสมุทรสาคร, โครงการอาคารเช่ามาตรฐานรองเพชรเกษม 91 ส่วนเดิม และระยะที่ 2 จังหวัดสมุทรสาคร, โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดสมุทรปราการ (พร้อมมิตร 1), โครงการรัฐเอื้อราษฎร์ กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4) กรุงเทพมหานคร, โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดสมุทรสงคราม (ลาดใหญ่), โครงการบ้านเอื้ออาทร บางขุนเทียน (แสมดำ) จังหวัดสมุทรปราการ และโครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดสมุทรปราการ (บางบ่อ 3)   กำหนดราคากลาง1,244,405 บาท
       
สัญญาที่ 5 งานจ้างจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดลำพูน, โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดภูเก็ต, โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อาคารเช่า),โครงการเคหะชุมชนสุราษฎร์ 3 (อาคารเช่า) จังหวัดสุราษฎร์ธานี, โครงการเคหะชุมชนตรัง 1 ระยะที่ 2 ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 จังหวัดตรัง, โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ปราณบุรี), โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดราชบุรี, โครงการเคหะชุมชนราชบุรี 1 ระยะที่ 3 จังหวัดราชบุรี, โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดกาญจนบุรี (วังขนาย) และโครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดราคากลาง 1,255,045 บาท
       
สัญญาที่ 6 งานจ้างจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายในโครงการเคหะชุมชนลพบุรี 1 ระยะที่ 3 จังหวัดลพบุรี, โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดลพบุรี (ลำนารายณ์), โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดนครสวรรค์ 2, โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะที่ 2 และระยะที่ 3/1, โครงการบ้านเอื้ออาทร  จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 3/1 และโครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดสุพรรณบุรี กำหนดราคากลาง 972,895 บาท 
        
 ผู้สนใจขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 กำหนดยื่นเอกสารสอบราคา สัญญาที่ 1, 2, 3, 4 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 และสัญญาที่ 5, 6 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559  พร้อมเปิดซองในวันเดียวกัน ณ ห้องเปิดซอง 1  ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักงานใหญ่การเคหะแห่งชาติ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองประมูล ฝ่ายพัสดุและบริการโครงการก่อสร้าง การเคหะแห่งชาติ ในวันและเวลาทำการหรือ www.nha.co.th
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 16 พ.ย. 2559 เวลา : 07:37:53
07-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 7, 2020, 4:51 pm