แบงก์-นอนแบงก์
ธนาคารกรุงเทพ ให้การต้อนรับสมาคมทายาทนักธุรกิจจีน


 


ธนาคารกรุงเทพ ให้การต้อนรับสมาคมทายาทนักธุรกิจจีนพร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ ‘โอกาสและภาวะเศรษฐกิจไทยและอาเซียน’

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 6 จากขวา) ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร กรรมการธนาคาร (ที่ 5 จากซ้าย) และนายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบกิจการธนาคารต่างประเทศ (ที่ 3 จากซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร อดีตอัครราชฑูต (ฝ่ายการพาณิชย์) ณ กรุงปักกิ่ง (กลาง) สมาคมทายาทนักธุรกิจแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (China Youth Elite Association) และคณะทำงานจากหอการค้าไทยในจีนที่เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการธนาคารกรุงเทพ ณ อาคารสำนักงานใหญ่ สีลม เพื่อมาศึกษาโอกาสและลู่ทางการลงทุน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจในประเทศไทย พร้อมรับฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ ‘โอกาสและภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทยและอาเซียน’ ทั้งนี้ ธนาคารกรุงเทพในฐานะสถาบันการเงินชั้นนำแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับใบอนุญาตให้เปิดธนาคารท้องถิ่นในประเทศจีน ในนามธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) พร้อมให้ข้อมูลและให้คำปรึกษาแก่นักธุรกิจรุ่นใหม่จากประเทศจีน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเข้ามาลงทุน และช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศ
 
 

LastUpdate 25/11/2559 18:06:07 โดย : Admin
29-09-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ September 29, 2020, 12:32 am