หุ้นทอง
LHFund แนะนลท.รับความเสี่ยงได้สูงเข้าลงทุนกองหุ้นญี่ปุ่น หลังเงินเยนอ่อนค่าหนุนหุ้นขึ้น


LHFund แนะนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงขึ้นจากความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เลือกลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นที่มีแนวโน้มปรับขึ้นได้อีก หลังเงินเยนอ่อนค่าส่งผลดีต่อภาพรวมเศรษฐกิจและทิศทางตลาดหุ้น
               

นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด หรือ LHFund เปิดเผยว่า ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้สูงมากขึ้นนั้น ทาง บลจ.ขอแนะนำการลงทุนในตลาด TOPIX ของประเทศญี่ปุ่นเป็นอีกทางเลือกของการลงทุน เนื่องจากตลาดหุ้นญี่ปุ่นมีแนวโน้มปรับขึ้นได้อีกในอนาคตจากปัจจัยเกื้อหนุน 4 ส่วน คือ 1.สกุลเงินเยนที่จะอ่อนค่าลงอีก หลังจากที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับเพิ่มขึ้นตามการคาดการณ์ของธนาคารกลางสหรัฐฯ รวมถึงอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น เมื่อเงินเยนอ่อนค่าลงก็จะส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่น 2.ค่า P/E (Price / Earnings Ratio) ของตลาดหุ้นญี่ปุ่นที่ยังต่ำกว่าตลาดหุ้นสหรัฐฯ และค่า P/BV (Price / Book Value) ที่อยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นหลายแห่งทั่วโลก 3.กระแสลงทุนจากต่างชาติ เงินทุนจากภาคเอกชนและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่คาดว่าจะกลับเข้ามาในตลาดหุ้นญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น และ 4.การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่สะท้อนจากดัชนี PMI ซึ่งเป็นตัวชี้วัดภาคการผลิตเริ่มปรับตัวดีขึ้น
   

ทั้งนี้ ปัจจุบัน บลจ. มีกองทุน LH JAPAN – E FUND (LHJAP-E) ซึ่งเป็นกองทุนแบบ Feeder Fund ที่เข้าลงทุนใน Amundi Funds Equity Japan Target เน้นลงทุนในหุ้นขนาดกลางและเล็กที่มีผลการดำเนินงานดี  ซึ่งปัจจุบัน นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเมื่อเดือนสิงหาคมจนถึงวันที่ 2 ธันวาคมที่ผ่านมา LHJAP-E มีมูลค่าสินทรัพย์เท่ากับ 11.1714 บาทต่อหน่วย และสามารถจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 1 ครั้ง ในอัตรา 0.20 บาทต่อหน่วย  
   

“เรามองว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นมีความน่าสนใจที่จะเข้าไปลงทุน สอดคล้องกับสถาบันการเงินชั้นนำในต่างประเทศที่เริ่มปรับมุมมองที่ดีขึ้นต่อตลาดหุ้นญี่ปุ่น โดยเรามองว่าเงินเยนน่าจะอ่อนค่าลงได้อีกในอนาคต หากธนาคารกลางสหรัฐประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมนี้ และจะเป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนต่อภาพรวมเศรษฐกิจญี่ปุ่น ขณะเดียวกันมีแนวโน้มที่รัฐบาลญี่ปุ่นจะออกมาตรการเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งจะส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย” นายมนรัฐ กล่าว
    


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 08 ธ.ค. 2559 เวลา : 12:20:23
08-08-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ August 8, 2020, 10:42 pm