หุ้นทอง
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นแนวทางเข้าร่วมโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมในตลาดทุน


ก.ล.ต. เปิดให้ผู้สนใจทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการเข้าร่วมโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมสำหรับธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Regulatory Sandbox) เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) หรือการสร้างสรรค์บริการรูปแบบใหม่มาให้บริการต่อผู้ลงทุนในตลาดทุน

โครงการนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจหรือนักพัฒนาทดสอบนวัตกรรมที่สนับสนุนการให้บริการในตลาดทุนบนสนามทดสอบได้โดยไม่ติดกรอบของกฎเกณฑ์ในปัจจุบัน ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถนำเสนอการบริการรูปแบบใหม่กับผู้ลงทุนจริงได้โดยยังไม่ต้องได้รับใบอนุญาต จาก ก.ล.ต. ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด แต่ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตที่จำกัด และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ในการทดสอบ เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ลงทุนจะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม และจำกัดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ลงทุนและตลาดทุน

ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวครอบคลุมองค์ประกอบสำคัญ อาทิ (1) คุณสมบัติของผู้ที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ (2) เงื่อนไขการดำเนินการระหว่างทดสอบ (3) การดำเนินการเมื่อสิ้นสุดการทดสอบ

การดำเนินการในเรื่องนี้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของ ก.ล.ต. ในการใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มและเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนเข้าถึงบริการทางการเงิน นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันและการเติบโตอย่างยั่งยืนของตลาดทุน

โดย ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. (www.sec.or.th/hearing) ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือ โทรสาร 0-2695-9797 หรือทาง e-mail  ที่ wasu@sec.or.th จนถึงวันที่ 6 มกราคม 2560      


 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 14 ธ.ค. 2559 เวลา : 18:43:35
22-09-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ September 22, 2020, 10:00 pm