หุ้นทอง
บล.ไทยพาณิชย์ เสนอขาย DW ศักยภาพสูงล็อตใหม่ เพิ่มโอกาสทำกำไรส่งท้ายปีโดดเด่นด้วยอัตราทดสูง 5 เท่า Time Decay ต่ำ อ้างอิงหุ้นสภาพคล่องสูง


นายธนวัฒน์ พานิชเกษม กรรมการผู้จัดการ สายงานตราสารอนุพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) กล่าวว่า สถานการณ์ด้านการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยมีแนวโน้มต้องเผชิญกับความผันผวนในระยะต่อไป โดยเฉพาะผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงภายนอกประเทศ อาทิ การลงมติรับ/ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญในอิตาลี และการดำเนินตามนโยบายของประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนใหม่ เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้จะทำให้นักลงทุนบริหารพอร์ทการลงทุนในตลาดหุ้นได้ยากยิ่งขึ้น SCBS จึงได้ออกจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants : DW) ในหุ้นสามัญรุ่นใหม่ ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call warrant) จำนวน 14 รุ่น  อ้างอิงหุ้นที่มีแนวโน้มสดใส มีปริมาณการทำธุรกรรมหนาแน่น และสภาพคล่องสูง ซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับเป็นทางเลือกการลงทุนในช่วงหุ้นขาขึ้นที่ยังมีความผันผวนสูง ทั้งนี้ DW ที่ออกมาในล็อตนี้ ประกอบด้วย   ADVA23C1711A ANAN23C1711A BEC23C1711A ERW23C1711A GLOW23C1711A INTU23C1711A KBAN23C1711A LPN23C1711A MTLS23C1711A QH23C1711A SVI23C1711A TASC23C1711A TTA23C1711A  และ WORK23C1711A

           

SCBS ได้คัดสรร DW ทั้ง 14 รุ่นนี้ เพื่อเป็นของขวัญสิ้นปีให้กับนักลงทุนทุกท่าน เพื่อที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไรและมีทางเลือกสำหรับการบริหารความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพราะ DW ที่เสนอขายในครั้งนี้มีอัตราทดสูงระหว่าง 3 - 5 เท่า มีอัตราการเสื่อมค่าตามเวลา (Time Decay) ต่ำ และมีอายุยาว 1 ปี จึงเหมาะสำหรับนักลงทุนทุกประเภท ทั้งนักลงทุนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ส่งผลให้ SCBS มี DW เสนอขายให้กับนักลงทุนรวม 83 ตัว ประกอบด้วยประเภท Call Warrant บนหุ้นอ้างอิง จำนวน 70 ตัว และมี DW ประเภท Put Warrant บนหุ้นอ้างอิง จำนวน 13 ตัว สามารถตอบสนองความต้องการของนักลงทุนได้อย่างหลากหลาย โดยจะเปิดซื้อขายพร้อมกันตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

 

ทั้งนี้ DW ที่ออกโดย SCBS ยังมีความเสี่ยงต่ำกว่า DW ที่ออกโดยผู้ออกรายอื่น เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเครดิตโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับสากล “ฟิทช์ เรทติ้ง” ที่ AA (tha) แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น ที่ F1+ (tha) ซึ่งสะท้อนถึงความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพในการดำเนินงานของ SCBS รวมทั้งความสามารถในเชิงกลยุทธ์ของบริษัทแม่ คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งเป็นธนาคารที่มีความแข็งแกร่งโดยเฉพาะในด้านลูกค้าบุคคลและผลการดำเนินงานที่ดี นักลงทุนจึงสามารถให้ความเชื่อมั่นในตราสารทางการเงินที่ออกโดย SCBS

 

            นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือช่วยนักลงทุน “Price Guideline” ซึ่งเป็นตารางราคารับซื้อคืนโดยผู้ดูแลสภาพคล่องที่ช่วยนักลงทุนในการประมาณราคา DW ที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับหุ้นอ้างอิงที่ระดับราคาต่างๆ และอายุคงเหลือต่างๆ โดยคำนวณจากสูตร Black-Scholes ตามสมมติฐานที่ผู้ดูแลสภาพคล่องกำหนด และผู้ดูแลสภาพคล่องรับประกันราคา DW ตามตารางราคารับซื้อคืนภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ดูแลสภาพคล่องกำหนด นักลงทุนสามารถศึกษาเงื่อนไขต่างๆและวิธีใช้ได้ใน www.scbs.com/DW

 

ผลิตภัณฑ์ DW ที่นำเสนอในครั้งนี้เป็นประเภทสิทธิในการซื้อ Call Warrant ที่ผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดี บนหุ้นอ้างอิงที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง จำนวน 14 รุ่น ได้แก่

 

1.      ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVA23C1711A)

2.      ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ (ANAN23C1711A)

3.      ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. บีอีซี เวิลด์ (BEC23C1711A)

4.      ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. ดิ เอราวัณ กรุ๊ป (ERW23C1711A)

5.      ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. โกลว์ พลังงาน (GLOW23C1711A)

6.      ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ (INTU23C1711A)

7.      ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (KBAN23C1711A)

8.      ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ (LPN23C1711A)

9.      ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง (MTLS23C1711A)

10.   ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์ (QH23C1711A)

11.   ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. เอสวีไอ (SVI23C1711A)

12.   ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์ (TASC23C1711A)

13.   ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ (TTA23C1711A)                          

14.   ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ (WORK23C1711A)

DW

ประเภท

หุ้นอ้างอิง

ราคาใช้สิทธิ

อัตราใช้สิทธิ

(DW:หุ้นอ้างอิง)

ซื้อขายวันสุดท้าย

ADVA23C1711A

Call

ADVANC

220.00

22.00

 

 

 

 

 

 

 

 

29 พฤศจิกายน 2560

 

 

ANAN23C1711A

Call

ANAN

6.80

2.00

BEC23C1711A

Call

BEC

28.00

7.00

ERW23C1711A

Call

ERW

6.00

2.20

GLOW23C1711A

Call

GLOW

111.00

10.50

INTU23C1711A

Call

INTUCH

70.00

11.00

KBAN23C1711A

Call

KBANK

240.00

25.00

LPN23C1711A

Call

LPN

14.50

4.40

MTLS23C1711A

Call

MTLS

33.00

12.00

QH23C1711A

Call

QH

3.60

1.00

SVI23C1711A

Call

SVI

6.20

1.00

TASC23C1711A

Call

TASCO

29.00

7.40

 TTA23C1711A

Call

TTA

14.00

3.50

WORK23C1711A

Call

WORK

55.00

15.00

 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 16 ธ.ค. 2559 เวลา : 14:08:47
08-08-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ August 8, 2020, 10:17 pm