แบงก์-นอนแบงก์
ต้อนรับปีระกา ลูกค้าชั้นดีแบงก์ออมสิน รับของขวัญมูลค่ากว่า 200 ล้านบาท


รัฐบาลไฟเขียวมาตรการมอบของขวัญปีใหม่ให้ลูกค้าชั้นดีของแบงก์ออมสินพร้อมยกเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้มีวินัยทางการเงิน ด้วยการคืนดอกเบี้ยสูงสุด 3% ของดอกเบี้ยรับ ผู้กู้สินเชื่อเคหะมีสิทธิ์รับเงินคืน 5,000 บาท ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศกว่า 200 ล้านบาท

 

 

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยถึงมาตรการมอบของขวัญปีใหม่ 2560 แก่ลูกค้าของธนาคาร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับผู้มีวินัยทางการเงิน อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ธนาคารจึงได้จัดทำโครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2560 ให้แก่ลูกค้าของธนาคารโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย

ลูกค้าที่จะได้รับของขวัญในครั้งนี้ประกอบด้วย กลุ่มลูกค้าฐานราก ธนาคารมอบของขวัญผ่านโครงการคืนดอกเบี้ยให้แก่ลูกค้าที่มีประวัติการส่งชำระหนี้ดี 1 ปีขึ้นไป มีวงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย คืนดอกเบี้ยให้ 1-3 % (ส่งชำระดี 1 ปี คืน 1% ส่งชำระดี 2 ปี คืน 2% ส่งชำระดี 3 ปี คืน 3 %) จำนวนเงินคืนดอกเบี้ยประมาณ 100 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ได้รับของขวัญในโครงการนี้จำนวน 412,208 ราย  โครงการที่สองได้แก่โครงการสินเชื่อคืนความสุข เป็นการให้สินเชื่อกับลูกค้าที่มีประวัติการชำระหนี้ดีมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน โดยไม่ต้องใช้หลักประกัน กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 40,000 บาท

ส่วนลูกค้าในกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ธนาคารจะมอบของขวัญผ่านโครงการคืนดอกเบี้ยให้แก่ลูกค้า ที่มีประวัติการชำระหนี้ดี 1 ปีขึ้นไป มีวงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อราย ซึ่งมีลูกค้ากลุ่มนี้จำนวน 28,249 ราย ธนาคารจะคืนดอกเบี้ยให้ 1-3 % ของดอกเบี้ยรับ (ส่งชำระดี 1 ปี คืน 1% ส่งชำระดี 2 ปี คืน 2%    ส่งชำระดี 3 ปี คืน 3 %)เช่นกัน จำนวนเงินที่คืนดอกเบี้ยประมาณ 20 ล้านบาท ซึ่งธนาคารจะโอนเงินฝากเข้าบัญชีประเภทเผื่อเรียกของลูกค้า ตั้งแต่วันที่ 15-31 มกราคม 2560

สำหรับลูกค้าในกลุ่มลูกค้าบุคคล ธนาคารได้จัดโปรโมชั่นดอกเบี้ยสินเชื่อเคหะ อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 ร้อยละ 3.25 ต่อปี(สำหรับผู้ที่ทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ(MRTA)) อัตราดอกเบี้ยปีที่ 2 ร้อยละ 3.25 ต่อปี อัตราดอกเบี้ยปีที่ 3 ร้อยละ MRR - 3.625 ต่อปี= 3.50% และอัตราดอกเบี้ยปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR - 0.75 ต่อปี= 6.375% (ปัจจุบัน MRR=7.125%) และลูกค้าที่จดจำนองและทำนิติกรรมสัญญาและเบิกจ่ายเงินกู้ภายในวันที่ 21-30 ธันวาคม 2559 จะได้รับเงินคืน 5,000 บาท ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิ์ในโปรโมชั่นนี้ประมาณ 2,500 คน จำนวน 12.5 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินภายในธนาคารออมสินผ่าน ATM, Internet Banking และ Mobile Banking สำหรับประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2560

โครงการมอบของขวัญปีใหม่ 2560 ที่ธนาคารตั้งใจมอบแก่ลูกค้าของธนาคารถือว่าครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า ทั้งโครงการคืนดอกเบี้ยให้ลูกค้าดีมีวินัยในการชำระหนี้ดี และลูกค้าที่มาติดต่อทำนิติกรรมสัญญาสินเชื่อเคหะภายในปีนี้มีลูกค้าที่เข้าเกณฑ์ได้รับของขวัญในปีใหม่นี้กว่า 1 ล้าน ราย คิดเป็นเงินรวมประมาณ 200 ล้านบาท ซึ่งจะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้ขับเคลื่อนได้ต่อไป นายชาติชายกล่าว

 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 21 ธ.ค. 2559 เวลา : 13:03:21
29-09-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ September 29, 2020, 12:43 am