หุ้นทอง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประเดิมโชว์ศักยภาพ บจ. ไทย จัดงาน SET Thai Corporate Day 2017


ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด จัดงาน “SET Thai Corporate Day 2017: Potential Big Caps with Good Corporate Governance” โชว์ศักยภาพ บจ. ไทยงานแรกของปี พร้อมเชิญ ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผอ. สคร. ให้ข้อมูลเรื่องโครงการภาครัฐด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งอยู่ในความสนใจของผู้ลงทุนต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นเวทีให้ผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศ เข้ารับฟังโอกาสการลงทุนในไทยจากผู้บริหาร 48 บจ. 16-17 ม.ค.

ดร. สันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เผยว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นตลาดทุนระดับนานาชาติและมุ่งเน้นจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน โดยในปี 2560 ได้ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด จัดงาน “SET Thai Corporate Day 2017: Potential Big Caps with Good Corporate Governance” ในวันที่ 16-17 มกราคมนี้ เป็นเวทีแรกของปีเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศได้พบกับผู้บริหารระดับสูงของ บจ. ไทย ที่มีธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องและอยู่ในความสนใจของผู้ลงทุน รวมทั้งมีการดำเนินการด้านบรรษัทภิบาลในระดับดี โดยมี บจ. ทุกกลุ่มอุตสาหกรรมเข้าร่วมเป็นจำนวน 48 บริษัท คิดเป็นมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market capitalization) รวมประมาณ 1.7 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 10.8% ของทั้งตลาด (ข้อมูล ณ วันที่ 13 ม.ค. 2560) โดยมีการประชุมในรูปแบบ one-on-one ระหว่าง บจ. และผู้ลงทุน กว่า  1,200  ครั้ง

“ในปีนี้ น่าจะได้เห็นความชัดเจนในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาครัฐที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนต่างประเทศมากขึ้น การจัดงานในปีนี้ได้รับเกียรติจาก ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ นำเสนอข้อมูลเรื่อง Thailand Future Fund ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของประเทศด้วยการเป็นเครื่องมือระดมทุนเพื่อโครงการลงทุนของภาครัฐ และสร้างความน่าสนใจให้แก่ผู้ลงทุนต่างประเทศที่สนใจลงทุนในหลักทรัพย์ไทย โดยในงานนี้มีผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศกว่า 60 รายเข้าร่วมงาน” ดร. สันติ กล่าว

นายสุชาย สุทัศน์ธรรมกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด เผยว่า ท่ามกลางสภาวะตลาดโลกที่ผันผวน ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายของสหรัฐภายใต้การบริหารงานของนายโดนัลด์ ทรัมป์ อัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ ที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้น ความไม่แน่นอนทางการเมืองในยุโรปและอนาคตของสกุลเงินยูโร รวมถึงความไม่แน่นอนของการเคลื่อนเงินทุนและอัตราแลกเปลี่ยน ล้วนเป็นความกังวลต่อการลงทุนในตลาดทุนโลก แต่จากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมทางการเมืองที่มีเสถียรภาพมากขึ้นของประเทศไทย ประกอบกับแนวโน้มเชิงบวกต่อเนื่อง อาทิ การอุปโภคบริโภค การท่องเที่ยว และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล ส่งผลให้ประเทศไทยยังเป็นประเทศที่มีความโดดเด่น  และเชื่อมั่นว่าภาคส่วนต่าง ๆ ภายในประเทศจะมีแนวโน้มการดำเนินการที่ดีในปีนี้

ในปีนี้ บริษัทที่ร่วมให้ข้อมูลไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่เน้นบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งถือเป็นไฮไลท์ของงานในครั้งนี้ และยังเป็นปัจจัยแรกที่ผู้ลงทุนเลือกพิจารณาก่อนตัดสินใจลงทุนในบริษัทขนาดกลาง โดยงานนี้จะช่วยส่งเสริม และยกระดับมาตรฐานของตลาดทุนไทย

ตลอดปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีแผนจัดโรดโชว์ต่างประเทศ 5 ครั้ง ไปยังประเทศเป้าหมาย ได้แก่ เกาหลี ฮ่องกง อังกฤษ ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ รวมถึงภายในประเทศ 2 ครั้ง คือ SET Thai Corporate Day 2017 ในครั้งนี้ และเดือนสิงหาคมคืองาน Thailand Focus 2017 ร่วมกับ บล. ภัทร และธนาคารแห่งอเมริกา เมอร์ริล ลินช์


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 16 ม.ค. 2560 เวลา : 19:50:37
08-08-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ August 8, 2020, 9:08 pm