หุ้นทอง
ตลท.ยังขึ้นเครื่องหมาย "SP" หุ้น KC ต่อ รอแก้ไขงบปี 58 และ Q3/59 ตามคำสั่งก.ล.ต.


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยังคงขึ้นเครื่องหมาย SP ห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ KC แม้บริษัทฯจะ ได้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมกรณีออกตั๋วแลกเงิน (B/E) 350 ล้านบาท แล้ว แต่ตลาดหลักทรัพย์จึงยังคงขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) และ NP (Notice Pending) หลักทรัพย์ของ KC เพื่อห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทต่อไป เนื่องจาก KC ชี้แจงว่าผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานจากรายการดังกล่าวนั้นยังอยู่ระหว่างรอตรวจสอบและยืนยันจากผู้สอบบัญชี
  

นอกจากนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ยังได้สั่งให้ KC แก้ไขงบการเงินงวดปี 2558 และงวดไตรมาส 3/2559 เพราะงบการเงินไม่ถูกต้องอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งสั่งให้จัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (special audit) เพราะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบการดำเนินงานภายในและระบบการบันทึกบัญชีของบริษัท โดยให้นำส่งภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งกรณีดังกล่าวอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ KC
  

ดังนั้นตลาดหลักทรัพย์จึงยังคงขึ้นเครื่องหมาย SP และ NP หุ้น KC เพื่อห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทต่อไปจนกว่าบริษัทจะนำส่งงบการเงินและผลการทำ specialaudit ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน


โดยวันนี้ 17 ม.ค. 60 นายธีราสิทธิ์ แสงเงิน กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ KC เปิดเผยว่า กรณีที่ตลท.ขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของบริษัทเมื่อวันที่ 4 ม.ค.ที่ผ่านมา กรณีบริษัทได้ออกตั๋วแลกเงิน (B/E) 350 ล้านบาท ตั้งแต่ไตรมาส 4/2558 แต่ไม่ปรากฎในงบการเงินนั้น บริษัทฯ ขอชี้แจงรายละเอียดดังเอกสารที่แนบมา โดยบริษัทฯและผู้สอบบัญชีฯ จะร่วมดำเนินการจัดทำงบการเงินฉบับแก้ไขและตรวจสอบกระบวนการออกตั๋ว B/E และการใช้เงินที่ได้รับของอดีตกรรมการบริหาร โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 17 ม.ค. 2560 เวลา : 10:31:09
04-08-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ August 4, 2020, 6:33 am