เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
กรมธนารักษ์เปิดแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


นายจักรกฤศฏิ์  พาราพันธกุล  อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า กรมธนารักษ์ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยจัดทำเป็นเหรียญกษาปณ์  ที่ระลึกโลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 20 บาท ประเภทธรรมดา จำนวนผลิตไม่เกิน 800,000 เหรียญ  ซึ่งมีลวดลาย ด้านหน้า กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์ครุยดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางกฎหมาย มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ  และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์ครุยวิทยฐานะพระบรมราชูปถัมภกของเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์  เบื้องบนและเบื้องล่างมีลายไทยประดิษฐ์ ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” และด้านซ้ายมีข้อความว่า “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว”

 

 

ด้านหลัง กลางเหรียญมีรูปอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ เบื้องบนรูปอาคาร  มหาจุฬาลงกรณ์มีรูปตราสัญลักษณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า  “ครบ 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 26 มีนาคม 2560” เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า “20 บาท” และข้อความว่า “ประเทศไทย” มีลายไทยประดิษฐ์คั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง


โดยผู้ที่ประสงค์จะขอแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกดังกล่าวสามารถขอแลกได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคมนี้ ได้ที่
ส่วนกลาง 
• หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ สำนักบริหารเงินตรา ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพฯ
• หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ
• หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ สำนักบริหารเงินตรา ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี                                                                      

ส่วนภูมิภาค
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 76 พื้นที่ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ และสอบถามรายละเอียดที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นั้นๆ 

โดยกรมธนารักษ์จะจ่ายให้กับประชาชนรายละ 2 เหรียญ ต่อ ๑ สิทธิ์บัตรประชาชน สำหรับจำนวนเหรียญที่จัดสรรให้แต่ละหน่วยจ่ายมีเพียงหน่วยละ 30,000 ชุดเท่านั้น

ทั้งนี้ ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารเงินตรา โทรศัพท์ 0 2565 7944  และส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2278 5641  นายจักรกฤศฏิ์ กล่าวในตอนท้าย
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 22 มี.ค. 2560 เวลา : 22:00:16
25-02-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 25, 2020, 4:45 am