เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
มธ.จับมือกลุ่มอาเซียนจัดมหกรรมฉลองครบรอบ50ปีอาเซียน


ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย์   อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กล่าวว่า ปัจจุบันอาเซียนกำลังขับเคลื่อนไปด้วยความร่วมมือกันระหว่าง 10 ประเทศสมาชิก เพื่อที่จะเปลี่ยนจากอาเซียน 3.0 ไปสู่อาเซียน 4.0 โดยมีแผนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 หรือ AEC Blueprint 2025 ที่มุ่งเน้นความร่วมมือทางด้านการเกษตร สุขภาพ ดิจิทัล ภาคบริการ การพัฒนา SME และแรงงาน เน้นปัจจัย R&D วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้า    

 

ดังนั้นภาคการศึกษาจึงควรมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเกิดความตระหนักรู้ และความเข้าใจอาเซียนในแง่มุมต่างๆ โดยเฉพาะกรอบความร่วมมืออาเซียน อันจะช่วยสร้างแรงขับเคลื่อนให้กับประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และยั่งยืน และมีพัฒนาการที่คู่ขนานกันระหว่าง “ประเทศไทย 4.0” กับ “อาเซียน 4.0” โดยล่าสุด มธ. ได้จัดงาน “TU ASEAN Expo 2017” โดยมุ่งหวังว่างานนี้จะเป็นงานที่ทุกคนมาแล้วได้รับสาระความรู้ รวมถึงความบันเทิงอันหลากหลายเกี่ยวกับอาเซียน โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาเซียนในรอบ 50 ปีที่ผ่านมา และทิศทางในอนาคต

            
 
นอกเหนือจากกลุ่มประเทศอาเซียนแล้ว มธ.ยังคงเดินหน้าสานต่อพันธกิจในด้านความเป็นนานาชาติ  ผ่านการสร้างเครือข่ายความร่วมทางวิชาการกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาชั้นนำต่างๆ ทั่วโลก อาทิ การทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ กว่า 300 แห่ง จาก 40 ประเทศทั่วโลก  ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ครอบคลุมทั้งยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน ออสเตรเลีย และอาเซียน โดยมีขอบเขตความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (Student exchange) การแลกเปลี่ยนอาจารย์ (Faculty exchange) การทำวิจัยร่วม (Research collaboration) การแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ (Knowledge exchange) โดยในปี 2558 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มีนักศึกษาต่างชาติทั้งเต็มหลักสูตรและแลกเปลี่ยนจำนวน รวมกว่า 1,400 คน และอาจารย์ต่างชาติมากถึง 200 คน จากความมุ่งมั่นดังกล่าว ส่งผลให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับคะแนนจากการประเมินโดยสถาบันจัดอันดับและประเมินมาตรฐานด้านการศึกษาระดับโลก (Quacquarelli Symonds: QS) ในด้านนานาชาติ ในระดับ 5 ดาว อันสะท้อนให้เห็นว่า มธ.เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่ามีคุณภาพด้านการเรียนการสอน ศาสตราจารย์ดร.สมคิด กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้งาน “TU ASEAN Expo 2017” จัดขึ้นในวันที่ 23-24 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯโดยมีนักวิชาการ นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ที่สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์อาเซียนศึกษา มธ. หมายเลขโทรศัพท์  02-564-4444-79 ต่อ 1552-1554 หรือเข้าไปที่ www.facebook.com/CenterForAseanStudies
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 23 มี.ค. 2560 เวลา : 21:02:36
14-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 14, 2020, 4:48 pm