เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
พาณิชย์จับมือผู้ผลิตเสื้อแบรนด์ดังกระตุ้นกำลังซื้อในประเทศ


นายสุพพัต  อ่องแสงคุณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยหรือ TGMA จัดงานเสื้อผ้าส่งออกแฟร์ หรือ Export Garment Fair ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 35 โดยมีสินค้าคุณภาพจากผู้ผลิตผู้ส่งออกชั้นนำแบรนด์ต่างๆ มาจำหน่ายและจัดโปรโมชั่นพิเศษ เพื่อกระตุ้นการซื้อสินค้าของคนในประเทศ ตลอดจนให้ผู้บริโภคได้รับทราบถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

 
“อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ถือเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีบทบาทและมีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย มีการปรับตัวและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีศักยภาพในการแข่งขันและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ในส่วนของภาครัฐฯ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการตลาดและการพัฒนาการส่งออก เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการค้าระหว่างประเทศ โดยส่งเสริมผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างตราสินค้า และนำนวัตกรรมสร้างสรรค์ใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลก” รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกล่าว
 
 
ในปี 2559 ประเทศไทยส่งออกสินค้าเครื่องนุ่งห่มมูลค่า 2,412.64 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตลาดส่งออกสำคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เบลเยี่ยม เยอรมนี และจีน ในส่วนของสินค้าผ้าผืนและเส้นด้าย ในปี 2559 ไทยส่งออกมูลค่า 2,043.66 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีตลาดส่งออกสำคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ เวียดนาม จีน ญี่ปุ่น เมียนมา และบังคลาเทศ
 
 
ด้านนายถาวร  กนกวลีวงศ์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย กล่าวว่า อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มของไทยถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีรากฐานที่แข็งแกร่ง มีจุดแข็งคือ มีฐานการผลิตที่มั่นคงและมีประสบการณ์ความชำนาญในการผลิตมาอย่างยาวนาน มีผู้ประกอบการที่มีความสามารถ มีแบรนด์สินค้า มีดีไซเนอร์ที่เก่งและเป็นที่ยอมรับ รวมทั้งมีโครงสร้างตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคในประเทศที่ก้าวหน้า มีความเป็นแฟชั่นสูง ทำให้มีโอกาสในการพัฒนาธุรกิจด้านแฟชั่นอีกมาก โดยสมาคมฯ ได้วางนโยบายและเป้าหมายร่วมกับภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งเน้นสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีความเจริญเติบโตย่างมีศักยภาพ และมีความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว
 
งาน Export Garment Fair จึงเป็นงานแสดงสินค้าที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ปีละ 2 ครั้ง เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคภายใต้ Concept “Export Factory Sale of the Year” โดยครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 2 เมษายน 2560 เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ อาคารแสดงสินค้า 1 และ 2 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก ภายในงานมีสมาชิกสมาคมฯ ที่เป็นโรงงานผลิตและส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องนุ่งห่มชั้นนำของไทยกว่า 100 บริษัท รวมทั้งสิ้นกว่า 200 คูหา ภายใต้แบรนด์ไทยที่ส่งออก อาทิ CLASSIFY, bluecorner, millions of colors, pixie dust, STEP EXPRESS, BIG JACK, HIGHBURY, BOUTON, CIERA, Christiana, JOHN TAILOR, J.PRESS, THOMAS TRYLOR, RUDOLF, แตงโม เป็นต้น โดยจะมีทั้งเสื้อผ้าบุรุษ เสื้อผ้าสตรี เสื้อผ้าเด็ก รวมทั้งสินค้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์อื่นๆ
 
นายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยกล่าวในตอนท้ายว่า “คาดว่าการจัดงาน Export Garment Fair ครั้งที่ 35 นี้ จะมียอดเงินสะพัดกว่า 20 ล้านบาท และยอดผู้เข้าชมงานไม่ต่ำกว่า 80,000 คน”
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 24 มี.ค. 2560 เวลา : 19:59:43
25-02-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 25, 2020, 4:06 am