เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
โฟร์โมสต์-ไทยเดนมาร์ค-ม.เกษตร ร่วมพัฒนายกระดับน้ำนมโค


บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) – โฟร์โมสต์   นำโดยนายมาร์โก้ กุยเซปเป้ เบอตัคก้า กรรมการผู้จัดการ  จับมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย   ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดทำ “หลักสูตรพัฒนาโคนมแห่งชาติ” ดึงจุดแข็งด้านความเชี่ยวชาญการทำฟาร์มเกษตรโคนมจากเนเธอร์แลนด์ เพื่อยกระดับการผลิตน้ำนมโคและอุตสาหกรรมโคนมในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากล


โดยการลงนามดังกล่าวนับเป็นครั้งแรก  ของประเทศที่ภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษาได้นำความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของแต่ละฝ่าย   รวบรวมองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อนำมาพัฒนาเป็นหลักสูตรกลางในการส่งเสริมศักยภาพเกษตรกรโคนมไทยทั่วประเทศ  อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนของการเลี้ยงโคนมซึ่งเป็นอาชีพพระราชทาน  โดยหวังเพิ่มปริมาณน้ำนมดิบที่มีคุณภาพทัดเทียมมาตรฐานโลก และเพื่อหวังให้  คนไทยดื่มนมที่มีคุณภาพในปริมาณมากขึ้นจาก 14 ลิตร/คน/ปี เป็น 20 ลิตร/คน/ปี ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 25 มี.ค. 2560 เวลา : 17:24:43
25-02-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 25, 2020, 4:35 am