เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
กคช.เร่งยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการในชุมชนดินแดง


การเคหะแห่งชาติจัดกิจกรรมเวทีเสวนาพบปะผู้อยู่อาศัยและกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ สานความสุขให้กับชาวดินแดง ครั้งที่ 2/ 2560 โดยมี ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เป็นประธานเปิดงาน

นายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมเสวนาเรื่อง "การบูรณาการช่วยเหลือผู้พิการกับโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง" ทั้งนี้มีผู้อยู่อาศัยในเคหะชุมชนดินแดง 1 - 2 จำนวน 300 คน เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ลานกีฬาแฟลต 51 - 53 เคหะชุมชนดินแดง 2 ถนนประชาสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร

 
ดร.ธัชพล กาญจนกูล เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เน้นเรื่องการบูรณาการให้ความช่วยเหลือผู้พิการในชุมชนดินแดง โดยการเคหะแห่งชาติได้ประสานความร่วมมือไปยังกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในฐานะหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เช่นเดียวกัน เนื่องจากหน่วยงานดังกล่าวมีภารกิจส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงประโยชน์ สวัสดิการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน ประกอบกับมีบุคลากรที่สามารถเข้าถึงและเข้าใจผู้พิการได้ดีกว่าผู้ปฏิบัติงานของการเคหะแห่งชาติ ถือเป็นการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันของทั้งสองหน่วยงานเพื่อส่งเสริมให้ผู้พิการที่อาศัยอยู่ในเคหะชุมชนดินแดงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม 

นอกจากนี้การเคหะแห่งชาติยังให้ความสำคัญกับผู้อยู่อาศัยในชุมชนดินแดงทุกเพศ ทุกวัย ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้แก่ผู้อยู่อาศัย เช่น อบรมพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน อบรมสุขภาพให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ และอบรมส่งเสริมให้ความรู้ด้านต่างๆ แก่เยาวชนอีกด้วย

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 26 มี.ค. 2560 เวลา : 22:35:44
18-02-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 18, 2020, 2:22 pm