เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
พาณิชย์เตรียมเปิดจดทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์ 18 เม.ย.


นางสาวบรรจงจิตต์  อังศุสิงห์  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เป็นประธานงานสัมมนา “การอำนวยความสะดวกในการเริ่มต้นธุรกิจ” ที่กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ  โดยมั่นใจว่า อันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (อีดีบี) ของไทย ประจำปี 2561 ที่ธนาคารโลกจะประกาศในเดือนตุลาคมนี้ คาดว่าจะขยับขึ้นมาติด 1 ใน 30 อันดับแรก จากปี 2560 อยู่ที่ 46 จาก 190 ประเทศทั่วโลก    เนื่องจากภาครัฐได้เร่งดำเนินการแก้ไขกฎหมายอำนวยความสะดวกธุรกิจและมีการบังคับใช้แล้ว เช่น กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ที่จะทำให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อม (เอสเอ็มอี) เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น และมีการปลดล็อคการใช้ตรายางที่จะจดทะเบียนเริ่มต้นธุรกิจ เป็นต้น ประกอบกับได้จัดสัมมนาแก่สำนักงานบัญชี สำนักงานกฎหมาย และผู้เกี่ยวข้องรวมกว่า 250 ราย ให้รับทราบถึงความคืบหน้าปัจจุบันของอีดีบี ให้สามารถตอบแบบประเมินของธนาคารโลกได้ตรงตามความเป็นจริง ซึ่งจะส่งผลให้อันดับอีดีบีของไทยดีขึ้นอย่างก้าวกระโดด


นางสาวบรรจงจิตต์  บอกด้วยว่า กรมยังจะเปิดให้บริการระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (อี-รีจิสเตอร์) อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 18 เมษายนนี้  ผู้ประกอบการสามารถจดทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่เริ่มต้นจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ เปลี่ยนแปลง จนถึงเลิกประกอบธุรกิจ ทำให้ลดขั้นตอนการยื่นขอจดทะเบียนฯ ลดการใช้เอกสาร  ลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลา จะส่งผลให้การจดทะเบียนธุรกิจของไทยเทียบเท่าประเทศที่มีแนวปฏิบัติด้านการให้บริการจดทะเบียนธุรกิจที่เป็นเลิศของโลก เช่น นิวซีแลนด์ ฮ่องกง สิงคโปร์ เป็นต้น และจะช่วยยกระดับให้ไทยเป็นประเทศที่ง่ายต่อการเริ่มต้นธุรกิจ   

ส่งผลดีต่อการตัดสินใจเข้ามาลงทุนในไทยของชาวต่างชาติ  และจะช่วยยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่ง่ายต่อการเริ่มต้นธุรกิจ (Ease of Doing Business) คาดว่าผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจด้านการเริ่มต้นธุรกิจ (Starting Business) ปี 2018 ประเทศไทยจะมีอันดับที่ดีขึ้นกว่าเดิมแบบก้าวกระโดดอย่างแน่นอน   ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางเข้ามาลงทุนในประเทศไทยของชาวต่างชาติ นอกจากนี้กรมฯยังเปิดให้นำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (อี-ไฟล์ลิ้ง)
        
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 28 มี.ค. 2560 เวลา : 15:29:34
31-03-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ March 31, 2020, 12:58 pm