เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
พาณิชย์หนุนส่งออกอาหารออร์แกนิกส์ไปสวิตเซอร์แลนด์


นางอภิรดี  ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันพฤติกรรมการบริโภคอาหารเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารไทยของชาวสวิสมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากชาวสวิสเป็นชนชาติที่เปิดกว้างสำหรับการเรียนรู้อะไรใหม่ๆ   โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารที่แปลกใหม่จากชาติอื่นๆ อีกทั้งยังพร้อมที่จะยอมเสียสตางค์เพิ่มมากขึ้นหากคิดว่าสินค้าเหล่านั้นส่งผลดีต่อสุขภาพด้วยกระแสการดูแลสุขภาพของชาวสวิสที่เพิ่มขึ้นนี้เอง    ทำให้ในปี 2558 ชาวสวิสถือได้ว่าเป็นชาติที่บริโภคอาหารออร์แกนิกส์ถัวเฉลี่ยต่อคนสูงที่สุดในโลก 


โดยมีการบริโภคถัวเฉลี่ย 293 เหรียญสหรัฐฯ หรือราว 10,100 บาท ต่อคน โดย เกือบครึ่งหนึ่งของชาวสวิสจะบริโภคสินค้าออร์แกนิกส์ทุกสัปดาห์ และกว่าร้อยละ 70 จะบริโภคสินค้าออร์แกนิกส์ 2-3 ครั้งต่อเดือน     ซึ่งจากกระแสการดูแลรักษาสุขภาพที่กำลังเป็นที่นิยมในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ ทำให้อาหารไทยซึ่งถือได้ว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพในสายตาของชาวสวิส เนื่องจากมีวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติไร้สารปรุงแต่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีขายเพิ่มมากขึ้นในห้างสรรพสินค้า และซุปเปอร์มาเก็ตของสวิตเซอร์แลนด์เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น COOP Migros และ Manor ซึ่งสินค้าไทยที่วางขายมีหลากหลายตั้งแต่ข้าวหอมมะลิ น้ำปลา เครื่องแกงต่างๆ เส้นก๋วยเตี๋ยว น้ำจิ้มสะเต๊ะ ไปจนถึงน้ำมันสําหรับผัดผัก 

อาจกล่าวได้ว่าอาหารไทยมีความหลากหลายและเป็นที่รู้จักของชาวสวิสอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ส่วนหนึ่งของอาหารไทยที่ถูกส่งไปยังสวิตเซอร์แลนด์นั้นเป็นอาหารออร์แกนิกส์   ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่กระทรวงพาณิชย์ ได้พยายามสนับสนุนและส่งเสริมการตลาดมาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการสร้างภาพลักษณ์สินค้าออร์แกนิกส์ที่ดีของไทยว่า  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ   อาทิเช่น  ผ่านโครงการ Thai Select หรือ Pop-up store

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า จากการคาดการณ์ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจประจำประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หรือ The Federal Government’s Expert Group on Economic Forecasts ทราบว่า  เศรษฐกิจของสวิตเซอร์แลนด์ในปี 2560 จะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 และเป็นร้อยละ 1.9 ในปี 2561 อัตราการว่างงานจะมีอัตราลดลงร้อยละ 3.2 และในปี 2561 ลดลงร้อยละ 3.1 ส่วนอัตราการจ้างงานจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 0.4 ในปี 2560 และจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 0.6 ในปีถัดไป เช่นเดียวกับการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 1.3 ซึ่งแน่นอนว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของสวิตเซอร์แลนด์นั้นย่อมจะส่งผลดีต่อการส่งออกอาหารของไทย   โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารออร์แกนิกส์ เนื่องจากชาวสวิสจะมีกำลังในการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้น    ก็จะต้องหันกลับมาดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองกันมากขึ้น ซึ่งอาหารออร์แกนิกส์จะเป็นอีกคำตอบหนึ่งสำหรับคนรักสุขภาพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ทั้งนี้ในปี 2559 ที่ผ่านมาสวิตสเซอร์แลนด์มีการนำเข้าอาหารจากทั่วโลกประมาณ 10,700 ล้านเหรียญฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับปี 2558 โดยยังมีการนำเข้าอาหารจากไทยเป็นจำนวนไม่มากนัก   ซึ่งหมายถึงโอกาสของสินค้าไทยที่ยังเปิดกว้างในตลาดสวิตเซอร์แลนด์อีกมาก โดยสินค้าไทยที่ส่งออกไปสวิตเซอร์แลนด์ เช่น  อาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็ง  ข้าว อาหารแปรรูป เครื่องดื่ม และผัก เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างอาหารออร์แกนิกส์    ซึ่งคาดว่าจะมีอัตราความต้องการนำเข้าเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 15 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 28 มี.ค. 2560 เวลา : 15:59:56
31-03-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ March 31, 2020, 9:21 am