เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
กรมขนส่งจับมือโตโยต้าในโครงการ"ความร่วมมือรถตู้สาธารณะขับขี่ปลอดภัย"


นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่าง กรมการขนส่งทางบก  โดยนายสนิท พรหมวงษ์  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กับ นายฉัตรชัย ทวีสกุลวัชระ  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่   บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เพื่อปลูกฝังแนวคิดและจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  และร่วมสร้างมาตรฐานความปลอดภัยบนท้องถนนของผู้ขับรถตู้โดยสารสาธารณะ ตามโครงการ “ความร่วมมือ รถตู้สาธารณะ ขับขี่ปลอดภัย” เพื่อร่วมกันสร้างความปลอดภัยในการเดินทาง โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มพนักงานขับรถตู้โดยสารสาธารณะหมวด 2 ที่วิ่งให้บริการเส้นทางระหว่างกรุงเทพฯ  ไปยังต่างจังหวัด ระยะทางไม่เกิน 300 กิโลเมตร


นายสนิท พรหมวงษ์  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า โครงการ “ความร่วมมือรถตู้สาธารณะ ขับขี่ปลอดภัย” เป็นการจัดอบรมพนักงานขับรถตู้โดยสารสาธารณะ ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 5 เมษายน 2560 จำนวน 4 รุ่น รวมทั้งสิ้น 200 คน เพื่อปลูกฝังแนวคิดและจิตสำนึกการขับขี่ที่ปลอดภัยให้ผู้ขับรถตู้โดยสารสาธารณะ และเทคนิคการขับรถที่ถูกต้อง โดยฝึกอบรมและพัฒนาการขับขี่ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งมุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจสร้างจิตสำนึกการขับขี่ที่ปลอดภัย โดยเรียนรู้ข้อจำกัดของรถยนต์   การคาดการณ์อุบัติเหตุ มุมอันตราย ระยะห่างที่เหมาะสม และฝึกการควบคุมบังคับรถในขณะฉุกเฉิน    ระยะเบรกรถที่ปลอดภัยขณะขับรถ   จุดบอดและข้อจำกัดวิสัยทัศน์การขับขี่

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับบริษัท ขนส่ง จำกัด ได้เน้นมาตรการเข้มข้นด้านความปลอดภัยในการกำกับดูแลการให้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ    เพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินทางแก่ผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง อาทิ การตรวจความพร้อมรถ ความพร้อมคน โดยรถต้องมีสภาพพร้อม    ใช้งาน พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะทุกคนต้องไร้สารเสพติด แอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ มาตรการควบคุมชั่วโมงการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด, ตรวจสอบมาตรฐานตามChecklist ทั้งรถและคนขับก่อนการเดินทาง    การติดตั้ง GPS Tracking และเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS ของกรมการขนส่ง  ทางบก ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 เพื่อสร้างระบบการติดตามพฤติกรรมการขับขี่แบบเรียลไทม์และการควบคุมแบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของภาครัฐและผู้ประกอบการ

รวมทั้งกำหนดให้รถตู้โดยสารสาธารณะหมวด 2 ทุกคัน ต้องเข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารหรือจุดจอดที่กำหนดเป็นจุดจอดรับส่งผู้โดยสาร นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำให้ผู้ขับรถตู้โดยสารสาธารณะต้องใส่ใจดูแลบำรุงรักษาความพร้อมของตัวรถอย่างสม่ำเสมอ และเน้นย้ำให้ผู้โดยสารทุกคนต้องคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดระยะเวลาเดินทาง เพื่อร่วมกันสร้างมาตรฐานการให้บริการรถโดยสารสาธารณะที่ดีมีคุณภาพมีความปลอดภัยและเป็นธรรม อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

                                   

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 29 มี.ค. 2560 เวลา : 16:11:22
30-03-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ March 30, 2020, 3:23 am