เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
ไทยส่งออกไปสหรัฐฯเดือนม.ค.เพิ่มขึ้น 9.55%


นางสาววิบูลย์ลักษณ์  ร่วมรักษ์  ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยข้อมูลจากสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ  ณ กรุงวอชิงตัน เกี่ยวกับสถานการณ์การค้าไทย-สหรัฐฯ โดยในปี 2559 ทั้งปี (ม.ค.-ธ.ค. 2559) ไทยส่งออกไปยังสหรัฐฯ กว่า 24,400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.82 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 11.43 ของการส่งออกทั้งหมด สำหรับในเดือนมกราคม 2560 มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐฯ อยู่ที่ 3,216 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.55 โดยสหรัฐฯ ขาดดุลการค้ากับไทย 1,546 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 6.52


ทั้งนี้ ในเดือนมกราคม 2560 ไทยส่งออกไปสหรัฐฯ มูลค่า 2,381 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.55 โดยสินค้าสำคัญ อาทิ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ยางรถยนต์ อุปกรณ์เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์   ส่วนสินค้าที่สหรัฐฯส่งออกมายังไทย ส่วนมากเป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  โดยในเดือนแรกของปีนี้ สหรัฐฯ ส่งออกมายังไทย คิดเป็นมูลค่า 835 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5

หากพิจารณาในกลุ่มประเทศอาเซียน ในเดือนแรกของปีนี้ อาเซียนมีมูลค่าการส่งออกมายังสหรัฐฯ 13.28 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 คิดเป็นสัดส่วนนำเข้าร้อยละ 7.15  โดยไทยส่งออกมายังสหรัฐฯ เป็นอันดับที่ 3 รองจากเวียดนาม และมาเลเซีย

ปลัดกระทรวงฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า  สหรัฐฯ นับเป็นคู่ค้าที่สำคัญของไทย โดยในต้นเดือนเมษายน 2560 นี้ ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะมนตรีภายใต้กรอบความตกลงทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและสหรัฐฯ (Thailand-US  Trade  and  Investment  Framework Agreement Joint Council : TIFA JC)  ซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่ทีมเศรษฐกิจประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐ จะมาหารือกับไทย โดยมีประเด็นสำคัญ อาทิ Thailand – US Strategic Partnership รวมไปถึงการติดตามความคืบหน้าในประเด็นสำคัญที่เคยมีการหารือในการประชุม TIFA JC ที่ผ่านมาในปี 2559 อาทิ การดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา การให้สิทธิประโยชน์ GSP รวมทั้งประเด็นมาตรการทางการค้าสำคัญต่างๆ ซึ่งจะช่วยผลักดันการค้าการลงทุนระหว่างกันตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ปีนี้เป็นปีทองแห่งการค้าการลงทุนไทยต่อไป
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 29 มี.ค. 2560 เวลา : 19:04:57
30-03-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ March 30, 2020, 4:59 am