เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
สบน.เปิดให้ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ 4.9 พันล้านบาท


สบน.เปิดให้ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ที่เหลือ 4.9 พันล้านบาท  โดยไม่จำกัดวงเงินขั้นสูง และจำนวนครั้งในการซื้อ   เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมของนักลงทุนรายย่อยและประชาชนทั่วไป และเป็นทางเลือกในการลงทุนที่มั่นคงไม่มีความเสี่ยงได้รับดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทนที่แน่นอน   ในอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

          
รายงานข่าวจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า ตามที่ สบน.ได้ดำเนินการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยการออกพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 จำนวนรวม 15,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นอายุ 3 ปี (SB19DA) อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 2.00% ต่อปี และรุ่นอายุ 7 ปี (SB23DA) อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 2.56% ต่อปี จำหน่ายระหว่างวันที่ 13 ธ.ค.59-21 เม.ย.60 เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมของนักลงทุนรายย่อยและประชาชนทั่วไป และเป็นทางเลือกในการลงทุนที่มั่นคงไม่มีความเสี่ยงได้รับดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทนที่แน่นอนในอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากนั้น

ณ วันที่ 28 มี.ค.60 ยังมีวงเงินจำหน่ายคงเหลือ จำนวน 4,966.98 ล้านบาท ดังนั้น ทาง สบน. จะเปิดให้นักลงทุนรายย่อยและประชาชนทั่วไป สามารถซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ได้ โดยมีวงเงินซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท (1 หน่วย) และไม่จำกัดวงเงินซื้อขั้นสูง และไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เข้าซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย.-21 เม.ย.60 ซึ่ง ณ วันที่ 28 มี.ค.60 ยังมีวงเงินจำหน่ายคงเหลือ จำนวน 4,966.98 ล้านบาท

ผู้ที่สนใจซื้อพันธบัตรสามารถทำรายการซื้อพันธบัตรดังกล่าว ผ่านเคาน์เตอร์ทุกสาขา เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (เครื่อง ATM) และผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของธนาคารตัวแทนจำหน่าย 4 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ได้จนถึงวันที่ 21 เม.ย.60 หรือจนกว่าจำหน่ายได้ครบวงเงิน

 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 30 มี.ค. 2560 เวลา : 15:30:21
30-03-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ March 30, 2020, 3:19 am