เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
กรมทรัพย์สินฯเตรียมจัดงานวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก


นางอภิรดี ตันตราภรณ์  รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า วันที่ 26 เม.ย.นี้เป็นวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World IP Day) ซึ่งในปีนี้องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) กำหนดหัวข้อของการจัดกิจกรรมเพื่อร่วมฉลองวันทรัพย์สินทางปัญญาโลกประจำปี 2560 คือ "Innovation – Improving Lives นวัตกรรม : พัฒนาคุณภาพชีวิต" เพื่อสะท้อนบทบาทของนวัตกรรมในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น

          
ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ ได้มีการรณรงค์ให้ผู้ประกอบการและประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาต่อการค้าสากล ในแง่ของการส่งออกที่จะช่วยให้มีการนำนวัตกรรมมาใช้ในการสร้างความแตกต่างและมูลค่าเพิ่มช่วยเสริมสร้างศักยภาพในด้านการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ รวมถึงช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน
          
ในโอกาสวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้กำหนดจัดงานเสวนาในหัวข้อ "นวัตกรรมตอบโจทย์สังคมผู้สูงวัย" ในวันที่ 26 เม.ย.60 ณ ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (IP IDE Center) ชั้น 4 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์โดยเป็นการเสวนาให้ความรู้เรื่องการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์สังคมผู้สูงวัยในการเตรียมการรองรับให้ผู้สูงวัยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นอีกเวทีที่จะเปิดโลกทัศน์ว่านวัตกรรมจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ของผู้สูงอายุได้อย่างไร และทรัพย์สินทางปัญญาจะมีส่วนช่วยอย่างไรกับเรื่องดังกล่าวได้บ้าง
          
นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเปิดตัวโครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึก "คิดได้...ไม่อายใคร" รวม 5 ครั้ง ทั้งในส่วนภูมิภาค และส่วนกลาง ได้แก่ เชียงใหม่, ขอนแก่น, สงขลา, ชลบุรี และกรุงเทพ ซึ่งได้จัดกิจกรรมครั้งที่ 1 ไปแล้วเมื่อ 11 – 12 ม.ค.60 ณ เซ็นทรัลเวิลด์ 
          
"อยากจะให้ผู้ประกอบการให้ความสำคัญต่อการวิจัยพัฒนาและใช้ประโยชน์จากการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของตนเองเพื่อขยายตลาดให้เพิ่มขึ้น ซึ่งกระทรวงพาณิชย์พร้อมจะให้การสนับสนุนในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง" รมว.พาณิชย์ ระบุ
          
อนึ่ง รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญในเรื่องการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 มีการดำเนินการด้านการปราบปรามเรื่องดังกล่าวรวม 7,511 คดี มีของกลางในคดีทั้งสิ้น 5,546,141 ชิ้น และในปี 2560 ม.ค. - ก.พ. มีการดำเนินการด้านการปราบปรามเรื่องดังกล่าว 1,439 คดี มีของกลางในคดีทั้งสิ้น 471,596 ชิ้น
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 25 เม.ย. 2560 เวลา : 17:15:26
19-02-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 19, 2020, 3:29 am