เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
รัฐจัดเก็บรายได้7 เดือนแรกปีงบ60สูงกว่าเป้า 9.5%


นายชาญวิทย์  นาคบุรี  รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในฐานะโฆษก สคร. เปิดเผยว่า  การจัดรายได้รัฐวิสาหกิจจนถึงเดือนเมษายน พบว่ามีการจัดเก็บได้  26,515 ล้านบาท เกินกว่าเป้าหมายตั้งไว้ 20,262 ล้านบาท ส่งผลให้เงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสม 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 96,304 ล้านบาท จากเป้าหมายการจัดเก็บรายได้แผ่นดินสะสมจำนวน 87,955 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายจำนวน 8,349 ล้านบาท หรือคิดเป็น 9.45%  โดยรายได้เก็บได้นี้คิดเป็น 74% ของเป้าหมายตามเอกสารงบประมาณ 2560 ที่ 131,000 ล้านบาท

          
นายชาญวิทย์ กล่าวว่า  มีรัฐวิสาหกิจที่มีการนำส่งรายได้แผ่นดินเกินเป้าหมาย ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง มีผลประกอบการที่ดีขึ้น สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลผลจากการพิมพ์สลาเพิ่มเป็นงวดละ120 ล้านฉบับ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และธนาคารออมสิน ส่วนใหญ่มีผลประกอบการที่ดีจึงนำส่งรายได้มากขึ้น อย่างไรก็ตามมีรัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินต่ำกว่าเป้าหมาย ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
          
“สคร. มั่นใจว่าปีนี้จะจัดเก็บรายได้แผ่นดินเป็นไปตามเป้าหมายตามเอกสารงบประมาณ 2560 พร้อมทั้ง สคร. จะเร่งเพิ่มประสิทธิการจัดเก็บรายได้รัฐวิสาหกิจซึ่งจะส่งผลในการช่วยรักษาเสถียรภาพการคลังให้แก่ประเทศด้วยอีกทางหนึ่ง”นายชาญวิทย์ กล่าว
 

LastUpdate 05/05/2560 15:50:01 โดย : Admin
14-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 14, 2020, 5:24 pm