เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
กคช. เรียกสอบราคาจ้างเหมา


นางปิยธิดา  อมาตยกุล  ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร การเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า การเคหะแห่งชาติ จะจ้าง (เหมารวม) โดยวิธีสอบราคาเพื่อดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะเวลาดำเนินการ) จำนวน 3 โครงการ รวม 2 สัญญา ประกอบด้วย


?สัญญาที่ 1 โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดภูเก็ต (รัษฎา) ตั้งอยู่ที่ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และ โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดภูเก็ต (ถลาง) ตั้งอยู่ที่ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต กำหนดราคากลางเป็นเงิน 807,000 บาท

?และ สัญญาที่ 2 โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดสมุทรสาคร 2 (คลองสี่วาพาสวัสดิ์) ตั้งอยู่บริเวณถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร กำหนดราคากลางเป็นเงิน 284,100 บาท

?ผู้สนใจขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 พร้อมเปิดซองในวันเดียวกัน ณ ห้องเปิดซอง 1 ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักงานใหญ่  การเคหะแห่งชาติ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองประมูล ฝ่ายพัสดุและบริการโครงการก่อสร้าง

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 10 พ.ค. 2560 เวลา : 22:11:36
30-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 30, 2020, 12:04 am