เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
กรมขนส่งทางบก งดให้บริการสายด่วน1584 พุธที่ 24 พ.ค.22.00-24.00น.


กรมการขนส่งทางบก เตรียมปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่ใช้งานเชื่อมต่อระบบ Call Center  งดให้บริการสายด่วน 1584 ชั่วคราว เฉพาะวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 22.00 - 24.00 น. แนะ!!! ประชาชนสอบถามและร้องเรียนปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะผ่านช่องทาง Facebook, Line, Application


นายณันทพงศ์  เชิดชู  รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เนื่องจากกรมการขนส่งทางบกมีนโยบายให้ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584   ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียน   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับการให้บริการของประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์, ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานเชื่อมต่อระบบ Call Center ส่งผลให้ต้องปิดการให้บริการรับเรื่องร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ สายด่วน 1584 ชั่วคราว ในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา 22.00 - 24.00 น. 

ทั้งนี้ ประชาชนยังสามารถติดต่อสอบถาม รวมถึงร้องเรียนปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะได้ผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น ผ่านทางเว็บไซต์ที่ http://ins.dlt.go.th/cmpweb/, ผ่านทาง E-mail ที่ dlt_1584complain@hotmail.com, หรือร้องเรียนผ่านทาง application ชื่อว่า ร้องเรียนรถสาธารณะ, DLT GPS , DLT Check-in ทั้งบนระบบปฏิบัติการ iOS และระบบปฏิบัติการ Android หรือ ผ่านทาง facebook ชื่อ “กตส กรมการขนส่งทางบก” นอกจากนี้ยังสามารถร้องเรียนผ่านทาง LINE ID ในชื่อ “1584dlt” หรือเดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเอง ณ กรมการขนส่งทางบก

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 ของกรมการขนส่งทางบก จัดตั้งขึ้นเพื่อรับเรื่องร้องเรียนตรวจสอบและแจ้งผลเรื่องร้องเรียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการรถโดยสารสาธารณะและรถอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ รวมทั้งดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกในส่วนที่เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการ รวมถึงให้คำแนะนำเบื้องต้นในการติดต่อราชการและตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและการดำเนินงานของกรมการขนส่งทางบก 

ทั้งนี้ ทุกปัญหาการร้องเรียนของประชาชน กรมการขนส่งทางบกจะเร่งตรวจสอบเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายโดยทันที พร้อมทั้งแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบโดยตรงทาง SMS ภายใน 1 - 2 วัน และแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการเป็นระยะจนกว่าจะแก้ไขเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ร้องเรียนระบุรายละเอียดรถและผู้ขับรถคันที่กระทำความผิด เช่น หมายเลขทะเบียนรถ ชื่อ-นามสกุลผู้ขับรถ วันเวลาสถานที่เกิดเหตุ ซึ่งจะทำให้กระบวนการติดตามตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษเป็นไปด้วยความรวดเร็ว รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 23 พ.ค. 2560 เวลา : 20:11:19
02-04-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ April 2, 2020, 6:59 am