ยานยนต์
ยูพีเอส เพิ่มเป้าการใช้ยานพาหนะพลังงานทดแทน เชื้อเพลิงทดแทน และพลังงานหมุนเวียนในปี 2568


 

ยูพีเอส ประกาศเป้าหมายด้านความยั่งยืนใหม่อันเข้มข้นในการเพิ่มจำนวนยานพาหนะที่ใช้พลังงานทดแทนและเทคโนโลยีล้ำสมัยในการขนส่ง พร้อมหันมาใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียนในการดำเนินงานให้มากขึ้น เป้าหมายดังกล่าวซึ่งมีรายละเอียดใน

 รายงานด้านความยั่งยืนขององค์กรประจำปี 2559 

สนับสนุนความมุ่งมั่นของยูพีเอสในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการดำเนินงานภาคพื้นดินทั่วโลกให้ได้ 12% ภายในปี 2568 ซึ่งเป็นเป้าหมายที่วางขึ้นโดยใช้วิธีการที่ได้รับการอนุมัติจากโครงการเป้าหมายพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (Science Based Targets initiative) 

 

เดวิด แอ็บนีย์ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ยูพีเอส กล่าวว่าด้วยขนาดธุรกิจของเรา เราทราบดีว่าความมุ่งมั่นของเราสามารถกำหนดทิศทางตลาด สร้างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และช่วยผลักดันการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานได้ เราจึงตั้งความหวังไว้กับพนักงาน คู่ค้า และผู้ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีของเราในการช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายที่จะพลิกโฉมอุตสาหกรรมขนส่งและกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรม

ยูพีเอสตั้งเป้าที่จะให้ 25% ของกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในองค์กรมาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนภายในปี 2568 ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนจากระดับ 0.2% ในปี 2559  นอกจากนั้น ในปี 2563 ยูพีเอสวางแผนว่าหนึ่งในสี่ของยานพาหนะใหม่ที่ซื้อในแต่ละปีต้องเป็นพาหนะที่ใช้พลังงานทดแทนและเทคโนโลยีล้ำสมัย เพิ่มขึ้นจาก 16% ในปี 2559  บริษัทยังตั้งเป้าหมายใหม่ที่จะให้ 40% ของพลังงานที่ใช้ในภาคพื้นดินทั้งหมดมาจากแหล่งที่ไม่ใช่น้ำมันเบนซินและดีเซลภายในปี 2563 เพิ่มขึ้นจาก 19.6% ในปี 2559

ปัจจุบัน ยูพีเอสใช้ยานพาหนะที่ใช้พลังงานทดแทนและเทคโนโลยีล้ำสมัยกว่า 8,300 คันทั่วโลก ขบวนพาหนะของบริษัทมีทั้งรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ไฮบริดไฟฟ้า ไฮโดรลิกไฮบริด ก๊าซซีเอ็นจี ก๊าซแอลเอ็นจี ก๊าซโปรเพน และรถโครงสร้างคอมโพสิตน้ำหนักเบาประหยัดพลังงาน นอกจากการใช้รถยนต์พลังงานทดแทนแล้ว ยูพีเอสยังใช้น้ำมันดีเซลหมุนเวียนและก๊าซธรรมชาติหมุนเวียนซึ่งมีระดับคาร์บอนฟุตพรินต์ต่ำในขบวนพาหนะจำนวนหลายล้านแกลลอนในแต่ละปี 

 

แนวคิดริเริ่มเหล่านี้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นของยูพีเอสในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแม้ในภาวะการเติบโตของการส่งสินค้าอีคอมเมอร์ซ ซึ่งส่งผลให้มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นทั้งในการดำเนินการต่าง และในยานพาหนะขนส่ง  

วิสัยทัศน์ของยูพีเอสสะท้อนให้เห็นภาพเครือข่ายโลจิสติกส์อัจฉริยะแห่งอนาคตซึ่งยานพาหนะและสถานที่ปฏิบัติงานต่าง ใช้เทคโนโลยีอันล้ำสมัยและขับเคลื่อนด้วยแหล่งพลังงานที่หลากหลายและยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ พลังงานลมจากที่อื่น ก๊าซธรรมชาติหมุนเวียน ไฮโดรเจนหมุนเวียน ดีเซลหมุนเวียนที่ส่งผ่านระบบสาธารณูปโภคด้านพลังงานที่ทันสมัย ซึ่งยูพีเอสได้เริ่มใช้เทคโนโลยีเหล่านี้แล้วในขบวนยานพาหนะและสถานที่ปฏิบัติงานภาคพื้นดินบางแห่ง และมีแผนที่จะใช้เพิ่มในอัตราที่สูงขึ้นอย่างชัดเจนในขบวนยานพาหนะทั่วโลก 

ตั้งแต่ปี 2552 ยูพีเอสได้ลงทุนไปแล้วกว่า 750 ล้านดอลล่าร์ในด้านพาหนะที่ใช้พลังงานทดแทนและเทคโนโลยีล้ำสมัยและสถานีเชื้อเพลิงทั่วโลก บริษัทได้ใช้น้ำมันพลังงานทดแทนคาร์บอนต่ำในขบวนพาหนะภาคพื้นดินกว่า 97 ล้านแกลลอนในปี 2559 และเมื่อเร็ว นี้ได้ลงทุน 18 ล้านดอลล่าร์ในระบบพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับใช้ในพื้นที่ในสถานปฎิบัติงาน 8 แห่ง ยูพีเอสใช้แนวทาง ห้องแล็บเคลื่อนที่ เพื่อประเมินว่าเชื้อเพลิงทดแทนและเทคโนโลยีพลังงานทดแทนประเภทใดมีความเหมาะสมที่สุดในแต่ละสถานการณ์ ตั้งแต่จักรยานรูปแบบดั้งเดิม จักรยานไฟฟ้า ไปจนถึงพลังงานไฟฟ้า ไฮบริดไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติหมุนเวียน ก๊าซโปรเพน และน้ำมันดีเซลหมุนเวียน ซึ่งยูพีเอสนำนวัตกรรมด้านความยั่งยืนมาใช้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมทั่วโลก

บุนเทียม ตัน กรรมการผู้จัดการ ยูพีเอส ประเทศไทย กล่าวว่าในประเทศไทย ความพยายามเพื่อสร้างความยั่งยืนของเรากำลังส่งผลดีที่ชัดเจน โดยตั้งแต่ปี 2553 เราได้สนับสนุนมูลนิธิราชพฤกษ์ในการปลูกต้นไม้ไปแล้วจำนวนกว่า 160,000 ต้น มูลนิธิราชพฤกษ์คือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการอนุรักษ์ทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยส่งเสริมการปลูกต้นไม้และขยายพื้นที่ป่า นอกจากนี้ปัจจุบัน ยูพีเอส ประเทศไทย ยังมีการใช้ยานพาหนะที่ใช้ก๊าซซีเอ็นจีจำนวน 10 คัน ซึ่ง

ถือเป็นส่วนหนึ่งของขบวนพาหนะที่ใช้พลังงานทดแทนและเทคโนโลยีล้ำสมัยของยูพีเอสทั่วโลก และมีส่วนช่วยเสริมสร้างการขับขี่ที่สะอาดขึ้นในเมืองไทย

นอกเหนือจากความพยายามในด้านสิ่งแวดล้อม ยูพีเอสยังได้วางเป้าหมายด้านกำลังคนและชุมชนในรายงานด้านความยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นความมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์เป็นเวลารวม 20 ล้านชั่วโมงภายในสิ้นปี 2563 และได้ร่วมบริจาคผ่านมูลนิธิยูพีเอสเพื่อการกุศล ทั้งด้านการบรรเทาทุกข์และการสร้างความปลอดภัยในชุมชน เป็นจำนวนเงินรวม 127 ล้านดอลล่าร์ภายในปี 2563 โดยโครงการเหล่านี้มอบความช่วยเหลือแก่ชุมชนทั่วโลก รวมถึงการร่วมมือกับคู่ค้าต่าง เพื่อจัดส่งโลหิต ยา และวัคซีนสู่ชุมชนห่างไกล และการสนับสนุนองค์กรด้านบรรเทาทุกข์ต่าง  

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดริเริ่มเพื่อความยั่งยืนของยูพีเอส ค้นหาได้ที่ ups.com/sustainability  สำหรับสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์อื่น เช่น บีโรล ภาพถ่าย วีดิโอ ฯลฯ ไปที่ pressroom.ups.com

เกี่ยวกับยูพีเอส 

ยูพีเอส เป็นผู้นำระดับโลกในธุรกิจโลจิสติกส์ ด้วยโซลูชั่นต่าง ที่หลากหลายครบวงจรสำหรับการจัดส่งพัสดุภัณฑ์และคอนเทนเนอร์ บริการอำนวยความสะดวกสำหรับการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนการมุ่งใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการบริหารโลกของธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ยูพีเอสมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ทั้งต่อลูกค้า สิ่งแวดล้อม และชุมชนทั่วโลก โดยสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ups.com/sustainability  ยูพีเอสมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองแอตแลนต้า และให้บริการในกว่า 220 ประเทศและเขตการปกครองต่าง ทั่วโลก ข้อมูลต่าง เกี่ยวกับบริษัท สามารถค้นหาได้ที่เว็บไซต์ ups.com® และบล็อกขององค์กรที่ longitudes.ups.com หากต้องการรับข่าวสารจากยูพีเอส โปรดเข้าไปที่ Twitter @UPS_News


บันทึกโดย : วันที่ : 05 ก.ค. 2560 เวลา : 11:33:42
02-12-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ December 2, 2020, 12:56 pm