เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
อีไอซีคาด กนง. คงดอกเบี้ยตลอดปี 2017


คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50% ในการประชุมวันที่ 5 กรกฎาคม 2017   กนง. ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยขยายตัวดีต่อเนื่อง จากการส่งออกที่ขยายตัวดีในหลายหมวดสินค้าและตลาดส่งออก ขณะที่การท่องเที่ยวขยายตัวดีต่อเนื่องเช่นกันตามจำนวนนักท่องเที่ยวจีน ทั้งนี้ การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวจากรายได้ภาคเกษตร ขณะที่รายได้ภาคการผลิตไม่ได้รับผลดีชัดเจนจากการส่งออก ด้านการใช้จ่ายภาครัฐยังเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ อย่างไรก็ตาม การลงทุนภาคเอกชนยังคงฟื้นตัวในระดับต่ำ โดย กนง. ขึ้นคาดการณ์การขยายตัวเศรษฐกิจไทยปี 2017 จาก 3.4% ในเดือนมีนาคม มาอยู่ที่ 3.5% และขึ้นคาดการณ์ปี 2018 จาก 3.6% มาที่ 3.7%


อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ลดลง และราคาผักผลไม้ที่ลดลงตามผลผลิตที่สูงขึ้นและผลของฐานสูงจากภาวะภัยแล้งในปีก่อน โดย กนง. คาดอัตราเงินเฟ้อปรับตัวลดลงเพียงชั่วคราวโดยจะทยอยเพิ่มขึ้นในระยะต่อไป ทั้งนี้ คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเฉลี่ยทั้งปี 2017 อยู่ที่ 0.8% และ 0.6% ลดลงจากคาดการณ์ครั้งก่อนซึ่งอยู่ที่ 1.2% และ 0.7% ตามลำดับ
 
เงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นนับจากต้นปี เนื่องจากความไม่แน่นอนทางการเมืองสหรัฐฯ ที่อาจทำให้แผนปฏิรูปภาษีล่าช้า ส่งผลให้มีเงินทุนไหลเข้าสู่ภูมิภาคเอเชีย อย่างไรก็ตาม กนง. มองว่ายังต้องจับตาการเคลื่อนย้ายเงินทุนระยะสั้นซึ่งอาจส่งผลให้ค่าเงินบาทมีความผันผวน
 
กนง. มองเศรษฐกิจไทยยังเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกเป็นหลัก โดยเฉพาะนโยบายทางเศรษฐกิจและการค้าของสหรัฐฯ รวมถึงนโยบายการเงินของประเทศอุตสาหกรรมหลัก

ดังนั้นอีไอซีคาด กนง. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.50% ตลอดทั้งปี 2017  เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจไทยที่ยังคงขยายตัวแบบกระจุกตัว การลงทุนที่ขยายตัวช้า และเงินเฟ้อที่ต่ำกว่าคาด  อย่างไรก็ตาม  อีไอซีมองว่าความเป็นไปได้ในการลดดอกเบี้ยนโยบายยังมีน้อยแม้คาดการณ์เงินเฟ้อเฉลี่ยทั้งปีต่ำกว่ากรอบเงินเฟ้อเป้าหมายที่ 1.0%-4.0%   เนื่องจาก กนง. มองว่าการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้นด้วยการเข้าไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงเกินตัว  

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 05 ก.ค. 2560 เวลา : 20:20:05
14-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 14, 2020, 3:39 pm