เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
พาณิชย์ เข้าร่วมประชุม Hong Kong Summit


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์) มีกำหนดเข้าร่วมการประชุม Hong Kong Summit - Regional Cooperation between Hong Kong and East Asia (Hong Kong Summit) ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการฮ่องกง เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

                   
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ เปิดเผยว่า การประชุม Hong Kong Summit เป็นงานประชุมใหญ่ที่สำคัญและเป็นครั้งแรกของ นางแครี แลม ผู้บริหารสูงสุดคนใหม่ของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง หลังจากเข้ารับตำแหน่งใหม่อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือการรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและการสร้างพลวัตใหม่สำหรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และแสดงบทบาทนำของฮ่องกงในการเป็นประตูการค้าและการลงทุนสู่จีน ทั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้แทนระดับสูงจากภาครัฐและภาคเอกชนจากฮ่องกงและประเทศต่างๆ ในเอเชียเข้าร่วมจำนวนมาก อาทิ รัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจจากกัมพูชา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และวียดนาม เป็นต้น
          
การเข้าร่วมประชุม Hong Kong Summit ครั้งนี้ เป็นโอกาสอันดีของไทยในการแสดงบทบาทผู้นำการเชื่อมโยงเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนกับจีนและฮ่องกงอย่างต่อเนื่อง และเป็นการต่อยอดการกระชับความสัมพันธ์จากการเยือนฮ่องกงของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) และการจัดสัมมนาใหญ่กับฮ่องกงในช่วงที่ผ่านมา เพื่อสร้างความเชื่อมโยงระหว่างไทยกับนโยบาย One Belt One Road ของจีน และการดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ของไทย และเป็นการสร้างความเชื่อมโยงทางนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยและฮ่องกง กล่าวคือ การพัฒนา Smart City และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ SMEs ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของฮ่องกงมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐

นางอภิรดี กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงพาณิชย์ของไทยได้รับเชิญจากประธานสภาหอการค้าจีน (Chinese General Chamber of Commerce: CGCC) ของฮ่องกง ให้ขึ้นกล่าวปาฐกถาและร่วมเสวนาหัวข้อ “การค้าเสรีและความร่วมมือในภูมิภาค” (Free Trade and Regional Collaboration) ร่วมกับรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจจากกัมพูชา สิงคโปร์ และเวียดนาม รวมทั้งประธานกองทุนเส้นทางสายไหม โดยกระทรวงพาณิชย์ของไทยจะร่วมอภิปรายใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – ฮ่องกง 2) บทบาทของไทยกับฮ่องกงในการร่วมกันส่งเสริมยุทธศาสตร์ One Belt One Road ของจีน และ 3) แนวทางการกระชับความร่วมมือระหว่างไทยกับฮ่องกงในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายสามารถพัฒนาร่วมกัน เช่น การพัฒนา Smart City และ SMEs

ทั้งนี้ ด้านการค้า ในปี 2559 ฮ่องกงเป็นคู่ค้าอันดับ 9 ของไทย เป็นประตูสู่จีนแผ่นดินใหญ่ และมีมูลค่าการค้ารวมระหว่างกันมูลค่า 1.3 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีอัตราการเติบโตลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2558 ร้อยละ 2.50 สินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปฮ่องกง ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า ข้าว ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง สินค้านำเข้าสำคัญของไทยจากฮ่องกง ได้แก่ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องประดับอัญมณี และผ้าผืน 

ด้านการลงทุน ปี 2559 ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เป็นอันดับที่ 7 จำนวน 32 โครงการคิดเป็นมูลค่า 8.6 พันล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 68.9 ด้านการท่องเที่ยว ปี 2559 มีนักท่องเที่ยวฮ่องกงเดินทางมาไทย 7.5 แสนคน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 12 มีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปฮ่องกง 5.9 แสนคน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 12 และ ด้านแรงงาน ปี 2559 มีแรงงานไทยเข้าไปทำงานในฮ่องกงประมาณ 2,000 คน ส่วนมากประกอบอาชีพผู้ช่วยแม่บ้าน พนักงานบริการ และผู้ประกอบอาหาร

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 07 ก.ค. 2560 เวลา : 20:31:32
07-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 7, 2020, 1:21 pm