เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SMEs เดือนพฤษภาคม ลดลงจากเดือนก่อนหน้า


นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยถึงผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการ (Trade & Service Sentiment Index: TSSI) ของเดือนพฤษภาคม 2560 พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นปรับตัวลดลงจากในเดือนเมษายนมาอยู่ที่ระดับ 96.4 เป็นผลจากปัจจัยด้านยอดจำหน่าย การลงทุน การจ้างงาน และกำไรที่ลดลง  ทั้งภาคการค้าและบริการ เนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ส่งผลให้สถานการณ์ด้านท่องเที่ยวลดลง อีกทั้งเป็นช่วงของการเปิดภาคเรียน ส่งผลให้เกิดการชะลอตัวในด้านการบริโภคโดยรวม

โดยมีเพียงสาขาธุรกิจค้าปลีกรถยนต์/จักรยานยนต์ ธุรกิจบริการก่อสร้างและธุรกิจการขนส่ง (สินค้า)    ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นพอสมควร ส่วนสาขาธุรกิจสถานีบริการน้ำมันและธุรกิจการขนส่ง (คน) มีความเชื่อมั่นลดลง แต่ยังคงอยู่ในระดับที่ดี เพราะยังมีค่าดัชนีสูงกว่าฐานที่ 100


 
สำหรับดัชนีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าในเดือนพฤษภาคม 2560 อยู่ที่ระดับ 101.6 แม้ว่าจะปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากที่ระดับ 102.2 ในเดือนเมษายน 2560 แต่ก็นับว่าผู้ประกอบการยังคงมีความเชื่อมั่นในทิศทางอนาคตดีอยู่

ในเดือนพฤษภาคมนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นของ SME ในภาคการค้าและบริการที่ปรับตัวลดลงนั้น สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรม (TISI) และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CCI) ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (BSI) ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากคำสั่งซื้อจากในและต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นประกอบกับการกลับมาเร่งผลิตจากเดือนก่อนที่มีวันทำการน้อย 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 07 ก.ค. 2560 เวลา : 20:44:03
02-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 2, 2020, 9:09 am