หุ้นทอง
ตลท. เปิดเวทีความร่วมมือสร้างสังคมอย่างยั่งยืน ในงาน SET Social Impact Day 2017


ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงาน SET Social Impact Day 2017 เปิดเวทีเชื่อมโยงความร่วมมือของภาคธุรกิจและภาคสังคม ภายใต้แนวคิด “Partnership for the Goals: รวมพลังเพื่อความยั่งยืน” พร้อมจัดโชว์เคสกว่า 30 ธุรกิจ เพื่อสังคม เปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจจับมือร่วมสร้างผลลัพธ์ทางสังคม 13 ก.ค. นี้ ที่อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ


นางเกศรา มัญชุศรี  กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับงานด้านการพัฒนาควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ตามวิสัยทัศน์ “To Make the Capital Market work for Everyone” โดยส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียน และผู้ลงทุน คำนึงถึงประเด็นทางสังคม สิ่งแวดล้อมและบรรษัทภิบาล และยังได้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงบริษัทจดทะเบียนกับภาคสังคม ผ่าน SET Social Impact Platform เพื่อส่งเสริมการลงทุนเพื่อสังคม ซึ่งหมายถึงการนำทรัพยากรขององค์กรมาลงทุน โดยไม่ได้หวังแต่เพียงผลกำไร แต่ยังมุ่งสร้างผลลัพธ์ทางสังคมไปควบคู่กัน ซึ่งภาคธุรกิจสามารถทำได้โดยการนำทรัพยากร  ได้แก่ เงินทุน หรือความรู้ความสามารถ การให้สถานที่หรือช่องทางจำหน่ายสินค้า เป็นต้น มาสนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคม
 
“งาน SET Social Impact Day เป็นงานที่ภาคธุรกิจจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นปัญหาสังคมที่แต่ละธุรกิจเพื่อสังคมต้องการแก้ไข พร้อมทั้งทราบความต้องการของธุรกิจเพื่อสังคม ที่ภาคธุรกิจจะสามารถต่อยอดได้ อันถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ภาคธุรกิจจะได้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน” นางเกศรากล่าว
 
งาน SET Social Impact Day 2017 ช่วง Partnership Talk จะนำเสนอมุมมองเกี่ยวกับการสร้างผลลัพธ์และแก้ไขปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน โดย ดร.ศิริกุล เลากัยกุล Brand Strategist & Sustainability Advisor, The Brand Being Consultant Co., Ltd. และช่วง Partnership Sharing เป็นการนำเสนอประสบการณ์ตรง โดยผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน ดร.วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)  คุณอรอุมา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสื่อสารองค์กรและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค และ พญ.สุรางคณา เตชะไพฑูรย์ ผู้อำนวยการ รพ.เด็กสมิติเวช และธุรกิจเพื่อสังคม Blix Pop ที่ทำธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์เพื่อการพัฒนาเด็ก
 
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมช่วง “Partners for Partnership” ที่จะได้พบกับธุรกิจเพื่อสังคมกว่า 30 ราย ที่จะมานำเสนอรูปแบบการแก้ปัญหาสังคม ทั้งการออกบูธ และการเสนอข้อมูลใน Breakout session ใน 4 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาชุมชน ด้านการศึกษาและสุขอนามัย ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสตรี เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ที่สำคัญ ยังมีบูธให้คำปรึกษาแก่ บจ. ด้าน CSR & Sustainable Development อาทิ การจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน และตลอดทั้งวัน เชิญเลือกซื้อสินค้าและบริการจากบูธธุรกิจเพื่อสังคมอีกกว่า 20 ราย รวมถึงสินค้าชุมชนของโครงการประชารัฐอีกด้วย
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 11 ก.ค. 2560 เวลา : 17:52:21
04-08-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ August 4, 2020, 7:19 am