เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
สศอ.จับมือสถาบันอาหาร เตรียมความพร้อมบุคลากรสู่ภาคอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป


นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นิสิตนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากสาขาวิทยาศาสตร์อาหาร เทคโนโลยีอาหาร และสาขาที่เกี่ยวข้องจาก 14 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จำนวน 39 คน ที่ผ่านการอบรมภายใต้ “โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม กิจกรรมเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่ภาคอุตสาหกรรม   ด้านอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป”  ซึ่งสถาบันอาหารได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.) จัดการฝึกอบรมเป็นระยะเวลารวม 6 วัน โดยหลักสูตรดังกล่าวเป็นความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในภาคอุตสาหกรรมอาหาร อาทิเช่น ระบบมาตรฐานความปลอดภัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสื่อสารการตลาด ทิศทางผลิตภัณฑ์อาหารในตลาดโลก เป็นต้น


ภายหลังจบหลักสูตรการอบรม ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ต้องการทำงานได้พบปะกับบริษัทบริษัทผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่สนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อสมัครงาน  ซึ่งโครงการนี้จะช่วยเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่จะก้าวเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร อันจะกลายเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต ณ โรงแรมนูโวซิตี้โฮเทล เมื่อเร็วๆ นี้

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 12 ก.ค. 2560 เวลา : 19:17:33
14-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 14, 2020, 4:47 pm