เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
สศค.เตรียมจัดสัมนาวิชาการประจำปี 60 วันที่ 25 ส.ค.นี้


นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ  ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า สศค. มีกำหนดจะจัดงานสัมมนาวิชาการของ สศค. ประจำปี 2560 (FPO Symposium 2017) โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ "ทะลุมิติเศรษฐกิจการคลัง" ในวันที่ 25 ส.ค.นี้ เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอแนวคิดเชิงนโยบายของข้าราชการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พร้อมทั้งรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน


การสัมมนาในครั้งนี้ จะมีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เป็นผู้กล่าวปาฐกถาเปิดงาน จากนั้นจะเป็นการนำเสนอผลงานทางวิชาการของ สศค. เรื่อง "ไขรหัสการคลังอัจฉริยะ" โดยข้าราชการรุ่นใหม่ของ สศค. ที่จะมานำเสนอเกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงการคลัง ที่นอกจากจะเป็นการชี้เป้าเพื่อรวบรวมฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยที่ครอบคลุมและเจาะลึกมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประเทศไทยแล้ว ฐานข้อมูลนี้ยังเป็นบันไดขั้นแรกเพื่อก้าวสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมการให้สวัสดิการแก่ผู้มีรายได้น้อย โดยการจัดสูตรสวัสดิการแก่ประชาชนอย่างถูกฝาถูกตัว 

พร้อมกันนี้ จะมีการรับฟังความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายพิริยะ ผลพิรุฬห์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และนายเบญจรงค์ สุวรรณคีรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่และหัวหน้านักวิเคราะห์ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีเอ็มบี ธนาคารทหารไทย

สำหรับช่วงบ่ายจะเป็นการเสวนาในหัวข้อ "ร่วมคิดเพื่อเศรษฐกิจมิติใหม่" โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ ประกอบด้วย นายกรณ์ จาติกวณิช ประธานชมรมฟินเทคแห่งประเทศไทย, นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, นายวัชระ เอมวัฒน์ นายกสมาคม Thailand Tech Startup Association และนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมเสวนาในประเด็นที่สำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มเทคโนโลยีสำคัญของโลก, สถานการณ์ FinTech กับการพลิกโฉมเศรษฐกิจการเงินของประเทศไทย, โอกาสและความท้าทายของธุรกิจ Startup รวมถึงการใช้นวัตกรรมทางการคลังและเทคโนโลยีในอนาคต

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 02 ส.ค. 2560 เวลา : 17:50:39
14-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 14, 2020, 3:54 pm