หุ้นทอง
คณะ CMA-GMS 2017 เยี่ยมชมตลาดหลักทรัพย์ฯ


เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ และ ดร. กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ  ต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตร CMA-GMS 2017 ซึ่งมีผู้บริหารระดับสูงจากตลาดทุนและภาคธุรกิจจาก 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา จีน ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม และไทย รวม 60 คน เยี่ยมชมการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมฟังการบรรยายในเรื่อง พัฒนาการของตลาดหลักทรัพย์ไทยตลอดกว่า 4 ทศวรรษ และแผนสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนความเชื่อมโยงประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 11 ส.ค. 2560 เวลา : 15:53:27
04-08-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ August 4, 2020, 7:09 am