หุ้นทอง
ก.ล.ต. เตือนประชาชนระวังถูกชักชวนให้ลงทุนในหุ้น บมจ. มัณดาวีต์ สวัสดี


ก.ล.ต. ได้รับข้อมูลว่า บริษัท มัณดาวีต์ ทัวร์ จำกัด (มัณดาวีต์ทัวร์) และบริษัท เว็บสวัสดี จำกัด (มหาชน) (เว็บสวัสดี) จัดงานสัมมนาที่โรงแรมในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ภายในงานสัมมนามีการแจกจ่ายเอกสารพร้อมใบจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท มัณดาวีต์ สวัสดี จำกัด (มหาชน) โดยอ้างว่า มัณดาวีต์ทัวร์ จะควบรวมกับ เว็บสวัสดี และจะเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท มัณดาวีต์ สวัสดี จำกัด (มหาชน) (บมจ. มัณดาวีต์ สวัสดี) อีกทั้งจะนำบริษัทดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 
การกระทำข้างต้นอาจเข้าข่ายเป็นการชักชวนและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป โดยยังไม่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ซึ่งหากปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนก็จะเป็นความผิดตามมาตรา 32 หรือมาตรา 33 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งมีระวางโทษตามมาตรา 268 แห่ง พ.ร.บ. ฉบับเดียวกัน คือโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับเป็นเงินไม่เกินสองเท่าของราคาขายของหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอขาย แต่ต้องไม่น้อยกว่า 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 
ก.ล.ต. จึงขอเตือนให้ผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวัง หากถูกชักชวนให้ลงทุนในหลักทรัพย์ของ บมจ. มัณดาวีต์ สวัสดี เนื่องจากบริษัทดังกล่าวยังไม่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน โดยผู้ลงทุนควรตรวจสอบด้วยว่าผู้ที่ชักชวนเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์จาก ก.ล.ต. โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ได้ที่ www.sec.or.th และหากต้องการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการถูกชักชวนให้ลงทุนสามารถติดต่อได้ที่ SEC Help Center โทร. 1207
 
ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้สั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวยุติการชักชวนและเสนอขายหลักทรัพย์และห้ามรับเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์จากประชาชนแล้ว และอยู่ระหว่างให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.ล.ต. ต่อไป

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 11 ส.ค. 2560 เวลา : 18:01:18
22-09-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ September 22, 2020, 10:04 pm