หุ้นทอง
NWR ขายหุ้นกู้อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 4.5% ต่อปี มูลค่า 2,000 ลบ.ให้กับผู้ถือหุ้นกู้เดิมและนักลงทุนรายใหม่


 

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (...) ให้เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.5% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยแต่งตั้งธนาคารไทยพาณิชย์เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้เดิมก่อนในระหว่างวันที่ 15-17 .. 2560 และจะเสนอขายแก่ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป (PO) ในระหว่างวันที่ 22-25 .. 2560 โดยหุ้นกู้ที่จะเสนอขายในครั้งนี้ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด วันที่ 28 มิถุนายน .. 2560 ที่ “BBB-” แนวโน้มคงที่

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) หรือ “NWR” ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2519 ปัจจุบันมีฐานะเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำในประเทศที่ดำเนินธุรกิจด้านรับเหมาก่อสร้างและวิศวกรรมโยธา NWR มีความโดดเด่นและมีศักยภาพด้านเทคนิคการผลิตที่มีความหลากหลาย อาทิเช่น งานก่อสร้างโรงงานไฟฟ้า เขื่อน งานชลประทาน งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย งานก่อสร้างอุโมงค์ เป็นต้น

ทั้งนี้ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 NWR มีมูลค่างานอยู่ในมือทั้งสิ้น (Backlog) 34,464.86 ล้านบาท และล่าสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 NWR ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง โครงการงานก่อสร้างงานโยธาโครงการทดแทน โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 1 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยผู้ว่าจ้าง Marubeni Corporation ระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 18 เดือน ด้วยมูลค่าโครงการทั้งสิ้น 2,655 ล้านบาท ทั้งนี้ ได้มีการดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวแล้ว และคาดว่าจะรับรู้รายได้ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2560


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 17 ส.ค. 2560 เวลา : 12:53:59
08-08-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ August 8, 2020, 10:58 pm