หุ้นทอง
ก.ล.ต. ชื่นชมผู้ลงทุนสถาบันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 30 ราย ที่ประกาศรับปฏิบัติตาม I Code


เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลและผู้ลงทุนสถาบัน* จัดงานเปิดตัว I Code และเชิญชวนให้ผู้ลงทุนประกาศรับปฏิบัติตาม I Code เพื่อเป็นหลักปฏิบัติในการบริหารจัดการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ คำนึงถึงประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกิจการที่ไปลงทุน นอกเหนือจากกำไร


ปัจจุบันมีผู้ลงทุนสถาบันที่คณะกรรมการมีมติรับที่จะปฏิบัติตาม I Code แล้ว ทั้งจากองค์กรของรัฐ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  รวม 30 องค์กร โดย ก.ล.ต. ได้เผยแพร่รายชื่อผู้ที่ประกาศรับการปฏิบัติตาม I Code ไว้บนเว็บไซต์ www.cgthailand.org/microsite/lists.html

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า “ก.ล.ต. ขอชื่นชมผู้ลงทุนสถาบันทั้ง 30 ราย ที่จะปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนหรือ I Code โดยสะท้อนถึงเจตนารมณ์ว่าจะลงทุนอย่างรับผิดชอบเพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับเจ้าของเงินลงทุนและลูกค้า ซึ่งการมีนโยบายดังกล่าวและการติดตามการลงทุนอย่างใกล้ชิด จะเป็นแรงผลักดันให้บริษัทที่ลงทุนมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีความยั่งยืน และเป็นประโยชน์ต่อตลาดทุนและระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม”

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจจะร่วมประกาศรับการปฏิบัติตาม I Code สามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ www.cgthailand.org/microsite/icode.html

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 17 ส.ค. 2560 เวลา : 16:10:29
08-08-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ August 8, 2020, 9:10 pm