เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
สรรพากรเตือน ใกล้สิ้นสุดเวลายื่นแบบ ภ.ง.ด. 51 ครึ่งปี 60


นายสมชาย  แสงรัตนมณีเดช  ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร แจ้งว่า “บริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) ปี 2560 ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ยื่นแบบภายใน 2 เดือน นับจากวันสุดท้ายของหกเดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชี โดยยื่นได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2560  ซึ่งในปีนี้วันสุดท้ายของการยื่นแบบฯ ด้วยแบบแสดงรายการภาษีที่สำนักงาน สรรพากรพื้นที่สาขาในท้องที่ที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ตรงกับวันที่ 31 สิงหาคม 2560

          
สำหรับผู้ที่ยื่นแบบฯผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.rd.go.th จะได้รับสิทธิขยายเวลาการยื่นแบบฯ และชำระภาษีออกไปอีก 8 วัน ถึงวันที่ 8 กันยายน 2560 โดยต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด และชำระภาษีให้ถูกต้องตามความเป็นจริงของสภาพธุรกิจ

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 25 ส.ค. 2560 เวลา : 20:19:20
07-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 7, 2020, 1:09 pm