เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
สสว. เป็นเจ้าภาพจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม


นายออมสิน  ชีวะพฤกษ์  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานเปิดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ซึงสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( สสว. )  เป็นเจ้าภาพจัดงานประจำเดือนกันยายน ภายใต้ชื่องาน “รวมสุดยอดสินค้าดี เอสเอ็มอีทั่วถิ่นไทย” ระดมสินค้าคุณภาพดีจาก SME และวิสาหกิจชุมชนจากทุกภูมิภาคกว่า 300 ร้านค้ามาจำหน่ายเพื่อเป็นโอกาสทางการตลาดในการสร้างรายได้ สร้างอาชีพ เชื่อมโยงการตลาดจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง ณ เลียบคลองผดุงกรุงเกษม ระหว่างวันที่ 6 – 27 กันยายน 2560


LastUpdate 08/09/2560 13:59:40 โดย : Admin
20-10-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ October 20, 2019, 8:34 pm