เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
คลังสรุปผู้ผ่านคุณสมบัติรับสวัสดิการแห่งรัฐ 11.4 ล้านราย


นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ว่ามีจำนวนผู้มาลงทะเบียนทั้งสิ้น 14.1 ล้านคน และมีผู้ผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติจาก 26 หน่วยงาน ทั้งสิ้น 11,400,000 ราย ทำให้ทราบถึงกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจน ซึ่งจะนำไปสู่การออกแบบนโยบาย ให้ความช่วยเหลือที่ไม่ใช่การแจกเงิน แต่เป็นการมอบสวัสดิการได้อย่างตรงจุดมากขึ้น

          
ด้านนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กล่าวว่า ประชาชนที่ลงทะเบียนในโครงการฯ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง www.mof.go.th และเว็บไซต์ของอีเพย์เมนต์ www.epayment.go.th หรือโทรศัพท์สอบถามผ่าน Call Center ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1359 และธนาคารรัฐที่เปิดรับลงทะเบียนทั้ง 3 แห่ง รวมไปถึงกรมบัญชีกลาง 02-270-6400 เพียงแจ้งหมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้น และในส่วนต่างจังหวัด จะส่งรายชื่อไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อติดประกาศรายชื่อ หากผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ สามารถดำเนินการอุทธรณ์ได้ ภายในวันที่ 29 กันยายนนี้
          
ขณะที่นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า บัตรประจำตัวของผู้มีสิทธิ์ในโครงการเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐ จะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ บัตรธรรมดา ที่จะแจกให้กับประชาชนที่อยู่ในเขตต่างจังหวัด และบัตรที่มีการเชื่อมโยงกับระบบใยแมงมุม ที่จะให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ ซึ่งขณะนี้ได้ทยอยส่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเริ่มแจกจ่ายให้ประชาชนตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน และสามารถใใช้งานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ในวันที่ 1 ตุลาคม โดยสามารถไปรับบัตรได้ที่หน่วยลงทะเบียนของตน โดยใช้บัตรประชาชน หรือเอกสารลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตน ในกรณีที่ไม่สามารถมารับด้วยตนเองได้ เช่น ผู้มีบัตรเป็นผู้ป่วยติดเตียง ให้ผู้แทนนำบัตรประชาชนของผู้ป่วยไปแสดงเพื่อรับบัตรแทน

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 13 ก.ย. 2560 เวลา : 20:05:02
07-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 7, 2020, 1:50 pm