เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจไทยเดือนส.ค.ขยายตัวต่อเนื่อง


สศค.เผยภาวะเศรษฐกิจเดือนสิงหาคม หลายปัจจัยส่งสัญญาณขยายตัวดีขึ้น ส่งออกเติบโตที่สุดในรอบ 55 เดือน ผลผลิตสินค้าเกษตรและภาวะท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้ต่อเนื่อง


นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ  ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนสิงหาคม 2560 ว่า ได้รับแรงขับเคลื่อนสำคัญจากการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวระดับสูงต่อเนื่องที่ร้อยละ 13.2 ต่อปี ซึ่งเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 55 เดือน โดยหมวดสินค้าสำคัญที่สนับสนุนการส่งออก เช่น ทองคำ อัญมณีและเครื่องประดับ เกษตรกรรม อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ยาง ขณะที่ประเทศคู่ค้าที่ขยายตัวได้ดี เช่น อาเซียน-9 จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา สำหรับมูลค่าการนำเข้าในเดือนสิงหาคม ขยายตัวที่ร้อยละ 14.9 ต่อปี โดยกลุ่มสินค้าที่สนับสนุนการขยายตัวของการนำเข้า เช่น วัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป เชื้อเพลิง ทองคำ สินค้าทุน และสินค้าอุปโภคบริโภค ขณะที่ดุลการค้าในเดือนสิงหาคม เกินดุลจำนวน 2,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ขณะที่การใช้จ่ายภาคเอกชนที่ยังขยายตัวได้ดี โดยเฉพาะการบริโภคเอกชน สะท้อนจากภาษีมูลค่าเพิ่มขยายตัวร้อยละ 14.7 ต่อปี และเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 54 เดือน (นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2556) และการลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักรขยายตัวได้ดีสะท้อนจากปริมาณนำเข้าสินค้าทุน ในเดือนสิงหาคมขยายตัวร้อยละ 5.5 ต่อปี

ด้านดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวม ในเดือนสิงหาคม 2560 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ระดับ 62.4 เป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 4 เดือน เนื่องจากผู้บริโภคคาดหวังว่าเศรษฐกิจไทยในอนาคตจะปรับตัวดีขึ้นตามแนวโน้มการส่งออกและการท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้ดี อีกทั้งมีโครงการลงทุนภาครัฐที่จะช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ดีขึ้นในช่วงที่เหลือของปี

ทั้งนี้ ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรและจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เติบโตต่อเนื่อง โดยดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรในเดือนสิงหาคม ขยายตัวร้อยละ 17.1 ต่อปี เป็นการขยายตัวได้ดีของหมวดพืชผลสำคัญ อาทิ ข้าวโพด กลุ่มไม้ผล ได้แก่ ลำไย เงาะ และมังคุด ตามฤดูกาลเก็บเกี่ยว รวมทั้งผลผลิตข้าวเปลือกที่ได้รับอานิสงส์จากการเหลื่อมเดือนเพาะปลูก และเหลื่อมเดือนเก็บเกี่ยว สำหรับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้าประเทศไทย ในเดือนสิงหาคมมีจำนวน 3.13 ล้านคน เร่งตัวขึ้นเป็นร้อยละ 8.7 ต่อปี และขยายตัวร้อยละ 1.5 ต่อเดือน โดยเป็นนักท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้ดีจากจีน มาเลเซีย เกาหลี และอินเดีย เป็นสำคัญ ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ดี และเสถียรภาพภายนอกอยู่ในระดับที่มั่นคง สะท้อนจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ร้อยละ 0.3 และ 0.5 ต่อปี ตามลำดับ สำหรับอัตราการว่างงานในเดือนสิงหาคม 2560 อยู่ที่ร้อยละ 1.1 ของกำลังแรงงานรวม
          

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 28 ก.ย. 2560 เวลา : 20:17:05
10-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 10, 2020, 1:39 pm