เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2561


เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2561(แผนฯ)วงเงินรวม 1,502,977.06 ลบ. ได้แก่ แผนการก่อหนี้ใหม่ วงเงิน 582,026.28 ลบ. และแผนการบริหารหนี้เดิม วงเงิน 920,950.78 ลบ.

และรับทราบแผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนฯ วงเงิน 161,433.45 ลบ.

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้คาดการณ์ระดับหนี้สาธารณะต่อ GDP และภาระหนี้ต่องบประมาณ พบว่า ยังคงอยู่ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลังที่กำหนดให้ไม่เกินร้อยละ 60 และไม่เกินร้อยละ 15ตามลำดับ โดยระดับ หนี้สาธารณะต่อ GDP และภาระหนี้ต่องบประมาณ สิ้นปี 2561 - 2565 เป็นดังนี้

ปีงบประมาณ

สัดส่วน (%)    2561    2562    2563    2564    2565

หนี้สาธารณะคงค้าง/ GDP    42.7    44.8    46.9    48.6    49.6

ภาระหนี้/งบประมาณ    9.0    9.3    9.7    10.3    10.7


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 29 ก.ย. 2560 เวลา : 15:25:48
10-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 10, 2020, 7:39 pm