เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
พาณิชย์ ปลื้มหลังตุรกีซื้อมันสำปะหลังอัดเม็ดสูงถึง4.5ล้านตัน/ปี


นายวินิจฉัย  แจ่มแจ้ง  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์  และนายสมชาติ สร้อยทอง ที่ปรึกษาการพาณิชย์ภายในประเทศ เปิดเผยว่าระหว่างวันที่ 25-30 กันยายน 2560 ได้นำคณะผู้แทนการค้ามันสำปะหลัง ประกอบด้วยผู้แทนภาครัฐได้แก่ กรมการค้าต่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ นครอิสตันบูล


ผู้แทนภาควิชาการจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และผู้แทนภาคเอกชนได้แก่นายกสมาคมและสมาชิกสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย บูรณาการในรูปแบบประชารัฐ เดินทางเยือนสาธารณรัฐตุรกี เพื่อเจรจาขยายตลาดมันสำปะหลังในสาธารณรัฐตุรกี โดยก่อนหน้านี้ได้มีข่าวดีว่า ในการเดินทางดังกล่าวสามสมาคมมันสำปะหลังได้ทำบันทึกความเข้าใจ(MOU) ซื้อขายสินค้ามันสำปะหลังอัดเม็ดกับผู้นำเข้าตุรกี รวมจำนวน 3 ฉบับ ปริมาณรวม 900,000 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า5,000 ล้านบาท

นายวินิจฉัยฯ เพิ่มเติมว่า”วันที่ 29 กันยายน 2560 คณะเดินทางได้พบกับ Mr.Kadia Çavdar  ผู้บริหารบริษัทTiryaki Agro ซึ่งเป็นผู้นำเข้า(Trader)สินค้าธัญพืชรายใหญ่ของตุรกี ได้ให้ข้อมูลว่า จากการเจรจากับคณะผู้แทนการค้ามันสำปะหลังไทยในครั้งนี้ ทำให้รับทราบว่าตลาดผู้ใช้มันสำปะหลังตุรกีมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในตัวสินค้ามันสำปะหลังอัดเม็ด ซึ่งที่ผ่านมาตุรกีนำเข้ากากมันสำปะหลังอัดเม็ด(Residual Tapioca Pellete) ซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพต่ำกว่ามันสำปะหลังชนิดอัดเม็ด(Tapioca Pellete) มาโดยตลอด และแจ้งว่าต้องการนำเข้ามันสำปะหลังอัดเม็ดอย่างต่ำ300,000ตัน เพื่อมาทดลองตลาดผู้ซื้อตุรกี และเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อผู้ซื้อรับทราบคุณประโยชน์ของสินค้าดังกล่าว การนำเข้าจะสามารถเติบโตได้สูงถึง 4.5 ล้านตันต่อปี เพราะตุรกีมีประชากรที่บริโภคเนื้อสัตว์มากกว่า 80ล้านคน”

“กระทรวงพาณิชย์ขอเรียนว่าตลาดมันสำปะหลังตุรกีเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงมาก สามารถรองรับผลผลิตมันสำปะหลังของไทยในอนาคตได้เป็นอย่างดี เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังของไทยสามารถมั่นใจได้ว่าผลผลิตของตนจะมีตลาดรองรับอย่างต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อราคาที่เกษตรกรจะได้รับอย่างแน่นอน ”นายวินิจฉัยกล่าว ปิดท้าย

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 02 ต.ค. 2560 เวลา : 19:04:53
16-01-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ January 16, 2021, 1:02 pm