เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
"กสิกรฯ คาดนักท่องเที่ยวสหรัฐฯมาไทยปีนี้มีโอกาสทะลุ 1 ล้านคน"


ขณะที่การเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ  ของนายกรัฐมนตรีพล..ประยุทธ์  จันทร์โอชา  เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและความร่วมมือระหว่างกัน  แต่ด้านการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวสหรัฐฯก็มีความสำคัญของไทยไม่ใช่น้อย  โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย วิเคราะห์ว่า  ตลาดนักท่องเที่ยวสหรัฐฯ เป็นตลาดที่มีความสำคัญต่อการท่องเที่ยวของไทยมาเป็นระยะเวลานาน   โดยจำนวนนักท่องเที่ยวสหรัฐฯ ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 3.0% ของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทย  ขณะที่รายได้จากการท่องเที่ยวคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 4.1% ของรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทย

 

 

 

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ เริ่มปรับตัวดีขึ้น  และสถานการณ์ในประเทศไทยที่เอื้อต่อการเดินทางท่องเที่ยวและการทำตลาดประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยในตลาดสหรัฐฯ ที่เข้มข้น ทำให้นักท่องเที่ยวสหรัฐฯ กลับมาเติบโตดีอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม-เดือนสิงหาคม 2560 จำนวนนักท่องเที่ยวสหรัฐฯเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวไทย 6.88 แสนคน เติบโต 9.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีจำนวนสูงสุดเป็นอันดับ 8 ของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทย ขณะที่นักท่องเที่ยวจากสหรัฐฯ มีการใช้จ่ายระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในไทยมูลค่าประมาณ 50,953.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีการใช้จ่ายสูงเป็นอันดับ 5 จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยทั้งหมด

ขณะเดียวกันศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ในปี 2560 จำนวนนักท่องเที่ยวสหรัฐฯ เที่ยวไทย น่าจะมีโอกาสสูงถึง 1.05 ล้านคน ขยายตัว 12.3% จากที่ขยายตัว 13.5% ในปี 2559 และคาดว่าจะสร้างรายได้สู่ธุรกิจท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่องคิดเป็นมูลค่าประมาณ 78,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.0% จากที่เติบโต 20.8% ในปี 2559 

ดังนั้นผู้ประกอบการที่ต้องการทำตลาดเพื่อจับกลุ่มนักท่องเที่ยวจากสหรัฐฯ จะต้องเข้าใจพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวสหรัฐฯ ที่เดินทางมาท่องเที่ยวไทยส่วนใหญ่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล  และสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่เดินทางท่องเที่ยวเองสูงถึง 92.0% ของจำนวนนักท่องเที่ยวจากสหรัฐฯที่เดินทางมาท่องเที่ยวไทย  นักท่องเที่ยวสหรัฐฯ เป็นกลุ่มที่คุ้นชินกับการใช้เทคโนโลยี   ทำให้การค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวและที่พักส่วนใหญ่จะทำบนช่องทางออนไลน์ 

ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักหรือสถานที่ท่องเที่ยวนอกเหนือจากจะทำการตลาดผ่าน Online Travel Agency: OTA ตัวกลางผู้ให้บริการทางออนไลน์ที่นักท่องเที่ยวสหรัฐฯ นิยมใช้แล้ว ผู้ประกอบการที่มีเว็บไซต์ หรือในเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทต่างๆ ควรที่จะมีการปรับปรุงพัฒนาข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา   เนื่องจากช่องทางเหล่านี้จะเป็นช่องทางที่ทำให้นักท่องเที่ยวรู้จักผู้ประกอบการได้ง่ายขึ้น 

นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวสหรัฐฯ ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวไทยกว่า 67.0% เป็นกลุ่มที่เดินทางมาท่องเที่ยวซ้ำ (Revisit) และประมาณ 33.0% เป็นกลุ่มที่เดินทางมาท่องเที่ยวครั้งแรก ซึ่งสะท้อนให้เห็นโอกาสและความเป็นไปได้ที่กลุ่มที่เดินทางมาครั้งแรกจะเดินทางกลับมาท่องเที่ยวซ้ำยังประเทศไทย   

สำหรับมุมมองต่อค่าเงินบาทที่ผันผวนในทิศทางที่แข็งค่านั้น น่าจะยังไม่กระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวจากสหรัฐฯที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยในปีนี้ จากข้อมูลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า นักท่องเที่ยวสหรัฐฯที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในไทยจะเป็นกลุ่มที่มีรายได้ระดับปานกลางขึ้นไป  จึงมีความอ่อนไหวต่อความผันผวนของค่าเงินไม่มาก


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 03 ต.ค. 2560 เวลา : 13:49:03
10-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 10, 2020, 7:46 pm