เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
สศค.เผยฐานะการคลังรัฐบาลปีงบประมาณฯ 60 ยังเข้มแข็ง


นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ฐานะการคลังของรัฐบาลประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 มีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น 2.348 ล้านล้านบาท ขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2.89 ล้านล้านบาท รัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลจำนวน 5.52 แสนล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 5.237 แสนล้านบาท

          
ทั้งนี้ ฐานะการคลังในปีงบประมาณ 2560 ยังคงมีความเข้มแข็ง โดยมีระดับเงินคงคลังที่มากกว่า 5 แสนล้านบาท และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 8.2 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินนโยบายการคลังของรัฐบาลในปีงบประมาณต่อไป โดยกระทรวงการคลังจะเร่งรัดให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเร่งเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้มีเม็ดเงินอัดฉีดลงสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
          
ทั้งนี้ รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีก่อนถึง 6.29 หมื่นล้านบาท เนื่องจากปีก่อนมีรายได้พิเศษจากการประมูลคลื่นความถี่ 3G และ 4G แต่ หากไม่รวมรายได้พิเศษดังกล่าว รายได้นำส่งคลังปีนี้จะสูงกว่าปีก่อนจำนวน 3,721 ล้านบาท

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 25 ต.ค. 2560 เวลา : 18:16:38
28-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 28, 2020, 8:37 am