เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
พาณิชย์หนุนไทยติด1ใน10 จัดอันดับความยาก-ง่าย


กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ผลักดัน 3 แนวทาง ลดค่าธรรมเนียม  รวมขั้นตอนจองชื่อจดทะเบียน และบูรณาการ 3 หน่วยงาน ประกันสังคม สรรพากร และ ...  รับเป้าหมายขึ้นเป็น Top Ten ในการจัดอันดับ ความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ ของโลก  หลังจาก Doing Business ของธนาคารโลก รายงานการจัดอันดับ ไทยขึ้นอันดับที่ 26 ปี 2018

 


 

 

นางกุลณี   อิศดิศัย  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ ตามรายงาน Doing Business ในปี 2018 ของธนาคารโลก ประเทศไทยได้รับการประเมินอันดับสูงขึ้นใน 2 เรื่องใหญ่ๆ คือ อันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ขยับขึ้นเป็นอันดับที่ 26  ดีขึ้น 20 อันดับ  จากลำดับที่ 46 ในปี 2017   ส่วนด้านการเริ่มต้นธุรกิจ (Starting a Business) ปีนี้ขยับขึ้นเป็นอันดับที่ 36 ดีขึ้น 42 อันดับ จากลำดับที่ 78  ในปี 2017   โดยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด และติดอันดับ Top Ten  ในการพัฒนาที่ดีที่สุดรองจากประเทศบรูไน


ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย  ในการผลักดันให้การประกอบธุรกิจในไทย เป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้น  กรมฯจึงมีมาตรการที่จะต้องเร่งดำเนินการ  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการและสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการ  ดังนี้ 1. การปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นจดทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์   เพื่อเป็นมาตรการจูงใจให้มีการใช้ระบบ 

e-Registration    2. การรวมขั้นตอนการจองชื่อและการจดทะเบียนในระบบ e-Registration ให้เป็นขั้นตอนเดียวกัน และ 3. บูรณาการร่วมกับสำนักงานประกันสังคม กรมสรรพากร และสำนักงาน ... ให้มีการเชื่อมโยงระบบการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) การขึ้นทะเบียนลูกจ้าง และการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ผ่านแพลทฟอร์ม (Platform) เดียวกัน โดยจะดำเนินการพร้อมกับการสร้างการรับรู้ให้กับภาคเอกชนในวงกว้างมากขึ้น   เพื่อร่วมกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วและสิ่งที่กำลังจะดำเนินการในแวดวงธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลต่อนักลงทุนชาวต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น


สำหรับ การประเมินความสะดวกในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลกมีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนจากทั่วโลก   ซึ่งอันดับที่จะออกมาจะเป็นตัวชี้วัดและบอกสถานะของประเทศถึงความพร้อมในการรองรับ การลงทุน ในส่วนของประเทศไทยนั้นรัฐบาลคาดหวังว่าอยากให้ไทยเป็น 1 ใน 10 ของประเทศที่ง่ายต่อการเริ่มต้นประกอบธุรกิจ

 

 

 


ด้าน นายกลินท์  สารสิน  ประธานหอการค้าไทย กล่าวว่า อันดับที่เพิ่มขึ้น 20 อันดับ สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการในการปรับปรุงกระบวนการทำงานของภาครัฐต่อการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจได้ดีขึ้นในหลายด้าน และเชื่อว่า อันดับในปีถัดไปจะดีขึ้นจากปีนี้ ดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติมากขึ้น โดยเฉพาะระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก(อีอีซี) 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 02 พ.ย. 2560 เวลา : 18:37:05
06-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 6, 2020, 6:29 pm