แบงก์-นอนแบงก์
CIMB Group และ CIMB Principal ประกาศปรับสัดส่วนการถือหุ้นร่วมกันในบริษัทร่วมทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


กลุ่มซีไอเอ็มบี ประกาศในวันนี้ว่า ได้มีการลงนามในข้อตกลงร่วมกันกับกลุ่มพรินซิเพิล ไฟแนนเชียล    ในการเพิ่มสัดส่วนของการถือหุ้นของกลุ่มพรินซิเพิลในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิสลามิก  ซึ่งข้อตกลงดังกล่าว จะส่งผลให้กลุ่มพรินซิเพิลถือหุ้นในสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 60       และกลุ่มซีไอเอ็มบีถือหุ้นร้อยละ 40  โดยทั้งสองบริษัทจะยังคงมีส่วนร่วมในการบริหารงานร่วมกัน

การดำเนินการดังกล่าว คาดว่าจะเสร็จสิ้นในไตรมาส 2 ของปี 2561  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง 

เต็งกู ดาโต๊ะ ศรี ซาฟรูล์ อาซิส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มซีไอเอ็มบี กล่าวว่าในฐานะที่เราเป็นกลุ่มธนาคารชั้นนำที่ให้บริการครบวงจรของอาเซียน  ธุรกิจการบริหารจัดการกองทุนเป็นส่วนสำคัญในการประกอบธุรกิจในภูมิภาคนี้  ดังนั้นการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจยิ่งขึ้นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เราร่วมทุนกับกลุ่มพรินซิเพิล จะมีศักยภาพสูงสุดและสร้างคุณค่าที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนให้แก่กลุ่มซีไอเอ็มบี

ขนาดและความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจนี้ และผมเชื่อมั่นว่าการปรับเปลี่ยนในเชิงกลยุทธ์ครั้งนี้จะช่วยเพิ่มคุณค่าที่บริษัทจะได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า ยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการลูกค้าได้อย่างดียิ่งขึ้น

ในการดำเนินการครั้งนี้ กลุ่มซีไอเอ็มบีจะมีกำไรจากการขายหุ้นประมาณ 950 ล้านริงกิต ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มฯ มีเงินกองทุนชั้นที่ 1 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.18 

 

ซาฟรูล์กล่าวเพิ่มเติมว่าการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการถือหุ้นระหว่างกันในครั้งนี้ จะทำให้กลุ่มฯ ได้รับรู้ผลกำไรจากการลงทุนในระดับที่น่าพอใจจากการลงทุนในซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล  และทางกลุ่มซีไอเอ็มบีจะยังคงมีส่วนร่วมในการบริหารบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 40”

อนึ่ง กลุ่มซีไอเอ็มบีและกลุ่มพรินซิเพิล ได้ร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในภูมิภาคมาตั้งแต่ปี 2547 และประสบความสำเร็จในการขยายธุรกิจไปยังประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และไทย โดยปัจจุบันกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิสลามิก มีมูลค่าสินทรัพย์รวมภายใต้การบริหารจัดการ มากกว่า 70,000 ล้านริงกิต และเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาค    ในขณะที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิสลามิก   ดำเนินการบริหารจัดการกลยุทธ์การลงทุนให้แก่สถาบันแบบอิสลามิกมาตั้งแต่ปี  2551        และเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์อิสลามิกครบวงจรแห่งเดียวของกลุ่มซีไอเอ็มบีและกลุ่มพรินซิเพิล ไฟแนนเชียล


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 12 ม.ค. 2561 เวลา : 11:34:57

20-01-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555