การค้า-อุตสาหกรรม
บีโอไอดึงลงทุนปี' 61 ตั้งเป้าขอส่งเสริมฯ 7.2 แสนล้านบาท


รองนายกรัฐมนตรีสมคิด   กระตุ้นการลงทุน มอบ3 นโยบายให้บีโอไอเร่งขับเคลื่อนการลงทุน เน้นส่งเสริมอุตสาหกรรมการเกษตร  พร้อมประกาศจัดสัมมนาใหญ่ Thailand Taking Off  เดือนมี..นี้  ขณะที่บีโอไอตั้งเป้าปีนี้ขอรับส่งเสริมการลงทุนแตะ 7.2 แสนล้านบาทโต 12%

 


 

ดร.สมคิด   จาตุศรีพิทักษ์   รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ  เปิดเผยภายหลังการประชุมมอบนโยบายปี 2561 ให้ สำนักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ว่า ปี 2561 บีโอไอตั้งเป้าหมายยอดขอรับส่งเสริมการลงทุนไว้ที่ 7.2 แสนล้านบาท เติบโตจากเป้าหมายปีที่แล้ว 12%   เนื่องจากปีนี้จะมีโครงสร้างพื้นฐานหลายโครงการที่จะเห็นผลเป็นรูปธรรม พร้อมกับจะมีการจัดงานสัมมนา Thailand Taking off” ของบีโอไอในวันที่ 19 มี..2561   ที่อิมแพค เมืองทองธานี   เพื่อชักจูงการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือ  S-Curve  คาดว่า จะมีจำนวนนักลงทุนเข้าร่วมกว่า 2,500 คน   ภายใต้คอนเซ็ปที่ต้องการให้นักลงทุนรู้ถึงสถานการณ์ ของประเทศไทยในปัจจุบัน

 


 

นอกจากนี้ได้มอบนโยบายให้ BOI  โดยเน้นให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการลงทุนในภาคการเกษตร   ทั้งการแปรรูปหรืออาหารแห่งอนาคต   เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร พร้อมทั้งมอบหมายให้ BOI   เพิ่มการส่งเสริมการลงทุนด้านบุคลากร   ซึ่งหากมีสถาบันการศึกษาทั้งในและนอกระบบมีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล เช่น ด้านดิจิตอลหรืออุตสาหกรรมแห่งอนาคตก็ให้ได้รับสิทธิ์ประโยชน์เพิ่มเติม    รวมถึงในปีนี้ให้เน้นการส่งเสริมการลงทุนด้านบริการการท่องเที่ยว

สำหรับการเดินสายชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศ (โรดโชว์) นั้น นายสมคิด กล่าวว่า จะเป็นในรูปแบบของ Local to Local  โดยเริ่มที่เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น  เพราะเมืองฟุกุโอกะ มีอุตสากรรมขนาดใหญ่และมีเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพ

 


 

ดร.กอบศักดิ์   ภูตระกูล   รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ปีนี้ที่จะมีการจัดงานThailand  Taking off เพื่อชักจูงการลงทุนที่สอดคล้องไปโครงสร้างพื้นฐานของโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่จะเห็นความชัดเจนมากขึ้น  และในช่วงที่ผ่านมาไทยมีการเชื่อมความสัมพันธ์กับอียูและสหรัฐอเมริกา   ซึ่งจะทำให้การลงทุนของไทยเติบโตขึ้นตามเป้าหมายที่บีโอไอตั้งไว้

 


 

..ดวงใจ   อัศวจินตจิตร์   เลขาธิการบีโอไอ กล่าวว่า   การขอส่งเสริมการลงทุนในปี 2560 อยู่ที่ 6.41 แสนล้านบาท  สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 6 แสนล้านบาท และเติบโตกว่าการส่งเสริมการลงทุนในปี 2559 ถึง 22% ที่มียอดการขอส่งเสริม 5.24 แสนล้านบาท โดยมีโครงการยื่นขอรับส่งเสริมจำนวน 1,456 โครงการ ซึ่งเป็นการยื่นขอลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี ) จำนวน 388 โครงการ คิดเป็น 46% ของการขอลงทุนรวม เป็นเงินลงทุน 2.96 แสนล้านบาท เป็นการยื่นขอรับส่งเสริมของอุตสาหกรรมเป้าหมาย (เอสเคิร์ฟ) คิดเป็น 61% ของการขอรวม เป็นมูลค่า 3.92 แสนล้านบาท

 


 

ส่วนการขอส่งเสริมการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศในปีที่ผ่านมา 4 อันดับแรก ได้แก่   อันดับ 1 ญี่ปุ่น รองลงมาได้แก่ สิงคโปร์ จีน และสหรัฐอเมริกา    


LastUpdate 12/01/2561 22:55:46 โดย : Admin

20-01-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555