แฟชั่น-เดินทาง-กินดื่ม-เที่ยว
เดือนธันวาคม ปี 2560 สร้างสถิตใหม่ (New High) มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสูงสุด 3.5 ล้านคน


นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวในการแถลงข่าว   สถานการณ์ท่องเที่ยว เดือนธันวาคม ปี 2560 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สถานการณ์ท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทย และรายได้จากการท่องเที่ยวปัจจุบัน โดยมีสาระสำคัญดังนี้


สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ธันวาคม 2560 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวน 3,535,594 คน   ในจำนวนนี้ เป็นนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกมากที่สุด 2,181,686 คน รองลงมา ได้แก่ นักท่องเที่ยวภูมิภาคยุโรป เอเชียใต้ อเมริกา โอเชียเนีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ตามลำดับ             เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวขยายตัวร้อยละ 15.51 ตามการขยายตัว   ของนักท่องเที่ยวเกือบทุกภูมิภาค โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 21.80 จากการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวจีน สำหรับนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนมากที่สุด 10 อันดับแรก ประกอบด้วย จีน มาเลเซีย เกาหลี ลาว ญี่ปุ่น อินเดีย รัสเซีย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ และสหราชอาณาจักร ตามลำดับ นอกจากนี้  การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวดังกล่าวก่อให้เกิดรายได้ 191,844.75 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 21.03  จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับนักท่องเที่ยวที่สร้างรายได้สูงสุด 10 อันดับแรก ประกอบด้วย    จีน รัสเซีย มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เกาหลี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อินเดีย แล เยอรมนี ตามลำดับ

 


 

สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ปี 2560 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งสิ้น 35,381,210 คน ขยายตัวร้อยละ 8.77 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา และก่อให้เกิดรายได้รวม 1,824,042.35 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 11.66 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

 

 

สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวชาวไทยเที่ยวไทย ปี 2560 ในปี 2560 คาดว่าจะมีชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศจำนวน 152 ล้านคน-ครั้ง ขยายตัวร้อยละ 4.39 จากปีที่ผ่าน และการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวของชาวไทย คิดว่าจะก่อให้เกิดรายได้ 930,000 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 5.42 จากปีที่ผ่านมา

 


 

รายได้จากการท่องเที่ยว ปี 2560 ในปี 2560 ภาคการท่องเที่ยวก่อให้เกิดประโยชน์ในรูปของรายได้  แก่ประเทศและกระจายรายได้ดังกล่าวสู่ภูมิภาคต่าง รวม 2,754 พันล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 9.47  จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในจำนวนนี้ เป็นรายได้ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ 1,824 พันล้านบาท และการท่องเที่ยวภายในประเทศของชาวไทย 930 พันล้านบาท 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 17 ม.ค. 2561 เวลา : 12:00:21
20-09-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ September 20, 2021, 3:41 am