แฟชั่น-เดินทาง-กินดื่ม-เที่ยว
เอสโซ่สานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พัฒนาชายฝั่งทะเลจันท์เพื่อสานฝันทะเลงาม


บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนโครงการล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ พัฒนาชายฝั่งทะเลจันท์เพื่อสานฝันทะเลงามพร้อมพาพนักงานจิตอาสาร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดเจ้าหลาว-แหลมเสด็จ .จันทบุรี

 

 

โดยนายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัทเอสโซ่ฯมอบเงินสนับสนุนโครงการจำนวน 100,000 บาท ให้แก่ นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ โดยมีนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีเป็นประธานในพิธี

ในโอกาสนี้ สโมสรพนักงานเอสโซ่ ได้พาพนักงานกว่า 50 คน มาเป็นจิตอาสาร่วมกับชาวจันทบุรี ทำความสะอาดชายหาดเจ้าหลาว-แหลมเสด็จ เพื่อสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ และส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสตอบแทนสังคมร่วมกัน 

 

 

นอกจากโครงการดังกล่าว เอสโซ่ ยังได้ร่วมสนับสนุนศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี .. 2550 เริ่มจากการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นรวม 284 ฝาย โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งฝายชะลอความชุ่มชื้น จะช่วยชะลอการไหลของกระแสน้ำในบริเวณลำห้วย คืนความชุ่มชื้นให้ป่าต้นน้ำ และนำไปสู่การเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนในที่สุด

 

 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ .. 2525 เป็นแหล่งศึกษาพัฒนาพื้นที่ในเขตชายฝั่งทะเลตะวันออก ด้วยแนวคิดการพัฒนาตามเส้นทางสายน้ำ จากยอดเขาสู่ท้องทะเล เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผืนป่า และฟื้นฟูป่าชายเลนให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำ รวมถึงให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบสหวิทยาการ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติ  อันจะนำไปสู่การพัฒนาการประมงที่ยั่งยืน


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 13 ก.พ. 2561 เวลา : 01:35:27
20-09-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ September 20, 2021, 2:13 am