หุ้นทอง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือสมาคมบริษัทจดทะเบียนให้ความรู้เกณฑ์ MiFID II แก่ บจ.


ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับชมรมนักลงทุนสัมพันธ์ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดสัมมนา "MiFID II: The New Challenges For Thai Capital Market" เตรียมความพร้อมให้ บจ. เข้าใจเกณฑ์ MiFID IIซึ่งเป็นเกณฑ์ใหม่ของคณะกรรมการยุโรป (European Commission) เพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการดำเนินธุรกิจและ     การรายงานการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันการเงิน  โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศร่วมให้ข้อมูล พร้อมเปิดตัว SET Digital Roadshow เพิ่มช่องทาง บจ. ไทยเข้าถึงสถาบันต่างประเทศ เพิ่มความสะดวก   ลดค่าใช้จ่าย และสร้างโอกาสเข้าถึงผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลกได้ง่ายขึ้น

 

                                                                                                                       

ดร. สันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า   ในวันนี้ (13 .. 2561) ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดสัมมนา “MiFID II: The New Challenges For Thai Capital Market” ที่อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ เพี่อนำเสนอข้อมูลแก่บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ถึงกฎเกณฑ์ใหม่ Markets in Financial Instruments Directive II (MiFID II) ที่ออกโดยคณะกรรมมาธิการยุโรป (European Commission) ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลภาคอุตสาหกรรมการเงินในยุโรป ให้มีความชัดเจนและโปร่งใสมากขึ้น เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา การสัมมนาได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากBloomberg และ Maybank Kim Eng ร่วมนำเสนอข้อมูล

กฎ MiFID II เป็นมาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการดำเนินธุรกิจของสถาบันการเงินและแวววงตลาดทุนในยุโรป รวมถึงการให้คำจำกัดความและข้อมูลชี้ชวนการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและคุ้มครองผู้ลงทุนมากขึ้น ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อต้นเดือนมกราคม ที่ผ่านมา ส่งผลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจการเงินและตลาดทุนทั่วโลกตื่นตัว และเตรียมการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างชัดเจน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงจัดสัมมนาในวันนี้เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมแก่ บจ. ไทย ถึงการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ นอกจากนี้ การที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในภาคธุรกิจมากขึ้นนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเล็งเห็นโอกาสที่จะใช้ช่องทางออนไลน์ SET Digital Roadshow ในการส่งเสริมให้ บจ. ไทยเป็นที่รู้จักแก่ผู้ลงทุนต่างประเทศมากขึ้นและเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุนต่างประเทศ ในการ รับฟังข้อมูลข่าวสารและสามารถพูดคุยกับ บจ. ได้โดยตรง ถือเป็นหนึ่งในแผนกลยุทธ์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้านการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของตลาดทุนไทยด้วยคุณภาพในปีนี้” ดร. สันติกล่าว 

ตลอดปี 2561 นี้ SET Digital Roadshow จะเป็นช่องทางใหม่ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาขึ้นในรูปแบบLive Broadcast เปิดโอกาสให้ บจ. ไทยทุกขนาดทุกอุตสาหกรรมสามารถนำเสนอข้อมูล ผลการดำเนินงานและศักยภาพการเติบโตแก่ผู้ลงทุนทั่วทุกมุมโลก โดยที่ บจไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อีกทั้งยังเข้าถึงกลุ่มผู้ลงทุนได้กว้างขึ้น สำหรับ SET Digital Roadshow มีกำหนดจัดขึ้นปีละสองครั้งในช่วงเดือนมีนาคมและเดือนพฤศจิกายน นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ  จะร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดExclusive SET Digital Roadshow  ขึ้นทุกไตรมาส ซึ่งเป็นการประชุมแบบ One-on-One และ Group Meeting


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 13 ก.พ. 2561 เวลา : 11:07:36

23-02-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555