หุ้นทอง
เครื่องหมาย 'C' ดูแลผู้ลงทุน และคุณภาพ บจ. เริ่ม 2 ก.ค. นี้


ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตรียมใช้เครื่องหมาย “C” (Caution) ดูแลผู้ลงทุน และกระตุ้น บจ. ให้เร่งแก้ไขปัญหา กรณี บจ. มีความเสี่ยงด้านฐานะการเงิน งบการเงิน หรือลักษณะธุรกิจ หลังรับฟังความเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ... พร้อมสื่อสารไปยัง บจ. และพัฒนาระบบรองรับ  โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ 2 .. 61

 

 


 

 

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดเผยว่า ตามนโยบายการเพิ่มคุณภาพของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) และการดูแลผู้ลงทุน ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และในช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม 2560  ได้มีการหารือเกี่ยวกับเครื่องหมายบนหลักทรัพย์เพื่อดูแลผู้ลงทุนเพิ่มเติม โดยรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและในวงกว้างในกรณีที่ฐานะการเงินและการดำเนินธุรกิจของ บจ. มีการเปลี่ยนแปลงลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และเห็นว่า ควรมีเครื่องหมาย “C” (Caution) เพิ่มเติม เพื่อเตือนผู้ลงทุนเพิ่มความระมัดระวัง ศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนหลักทรัพย์นั้น โดยเกณฑ์ดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ... เรียบร้อยแล้ว

 

 


 

หลักทรัพย์ที่ขึ้นเครื่องหมาย “C” ต้องซื้อด้วยบัญชีเงินสด (Cash Balance) โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า 1 วันทำการ และเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลและแนวทางแก้ไขของ บจ. จึงให้ บจ.ชี้แจงข้อมูลภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมายและทุกไตรมาส สำหรับระยะเวลาของการขึ้นเครื่องหมาย จะมีผลจนกว่า บจ. จะแก้ไขเหตุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามหลักการทั่วไปของการขึ้นเครื่องหมายประเภทอื่น

 


 

ทั้งนี้ เครื่องหมาย “C” เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 2 .. 2561 โดยในส่วนของงบการเงินจะพิจารณาจากงบรายไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.. 2561 ผู้ลงทุนสามารถติดตามรายชื่อหลักทรัพย์ดังกล่าวได้ที่ www.set.or.th และระบบ SETSMART 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 09 มี.ค. 2561 เวลา : 10:53:32
02-03-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ March 2, 2021, 9:10 am