เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
รัฐเตรียมออกกฎหมายคุมลงทุนเงินดิจิทัล


ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 13 มีนาคม 2561 เห็นชอบหลักการร่างพระราชกำหนด (...) การประกอบธุรกิจทรัพย์สินดิจิทัล และร่างแก้ไขประมวลรัษฎากรเพื่อการจัดเก็บภาษีรายได้และเงินปันผล  ที่เกิดจากการลงทุนเงินสกุลดังกล่าวให้สอดคล้องกัน  โดยมอบให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบเนื้อหาร่างพ...ให้รัดกุมก่อนที่จะมีการประกาศใช้

 


 

ซึ่งหลักการของร่างพ...จะกำกับดูแลธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล  จะต้องมีการลงทะเบียนผู้ที่ประกอบธุรกิจด้านนี้  ได้แก่ 1. ตัวกลาง หรือแพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอล  2.นายหน้า หรือโบรกเกอร์ และ 3.ผู้ค้า หรือดีลเลอร์ เพื่อให้รู้ว่าใครเป็นใคร โดยจะไม่ปิดกั้นทางธุรกิจ

โดยสาระสำคัญของร่างพ... กำหนดนิยามของทรัพย์สินดิจิทัล ประเภทเงินได้ของเงินได้เนื่องมาจากทรัพย์สินดิจิทัล  และการหักภาษีเงินได้ ที่จ่ายของเงินได้เนื่องมาจากทรัพย์สินดิจิทัล  ว่า "ทรัพย์สินดิจิทัล" หมายความว่า 1.คริปโทเคอร์เรนซี 2.โทเคนดิจิทัล และ 3.ทรัพย์สินในรูปหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำหนด

ซึ่งคริปโทเคอร์เรนซี" หมายความว่า หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่อาจมีราคาหรือมูลค่าอันถือเอาได้ โดยเป็นการตกลงหรือยอมรับระหว่างบุคคลในการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้า บริการ หรือสิทธิอื่นใด โดยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มีการอ้างอิงเงินตรา เงินตราต่างประเทศ หรือสินค้าโภคภัณฑ์ใด

  

และ"โทเคนดิจิทัล" หมายความว่า  หน่วยแสดงสิทธิในรูปหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นเพื่อกำหนดสิทธิของบุคคลในการเข้าร่วมลงทุนในโครงการหรือกิจการใด หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้า บริการ หรือสิทธิอื่นใด ทั้งนี้ ตามข้อตกลงที่กำหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจงระหว่างผู้ออกและผู้ถือ

ขณะเดียวกันในร่างพ... ยังกำหนดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)() และมาตรา 40(4)() โดยผู้มีเงินได้ต้องนำไปรวมคำนวณเงินได้สุทธิ  เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วย 

สอดคล้องกับทิศทางในต่างประเทศ  โดยธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (บีไอเอส) ได้ออกรายงานเตือนว่า  การออกเงินดิจิทัลโดยธนาคารกลางประเทศต่างๆ จะต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ  เพราะถึงแม้อาจจะสร้างผลประโยชน์ในอนาคต แต่ก็มีผลกระทบอันตรายเช่นกัน  รวมถึงทำให้ศูนย์กลางธนาคารมีความเสี่ยงสูงขึ้นที่จะถูกโจมตีจากไซเบอร์

"ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการฉ้อโกงสูงขึ้นมาก เนื่องจากความสะดวกที่มาพร้อมกับการโอนเงินดิจิทัลจำนวนมากทางอิเล็กทรอนิกส์ได้" นายเบอนัวต์ โกเออร์ ประธานคณะกรรมการด้านการชำระเงินและโครงสร้างพื้นฐานตลาด (ซีพีเอ็มไอ) เป็นส่วนหนึ่งของบีไอเอส กล่าว

รายงานของบีไอเอส ระบุด้วยว่า  เงินดิจิทัลอาจพลิกโฉมวิธีการออกเงิน เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับระบบชำระเงิน และเป็น วิธีการที่น่าเชื่อถือในการทำธุรกรรม ในกรณีที่อัตราการใช้เงินสดลดลง พร้อมเตือนว่า เงินดิจิทัลมีความเสี่ยงอย่างมาก และขณะนี้ยังมีความเปราะบางมากเกินกว่าที่จะนำมาใช้เป็นวิธีการทั่วไปสำหรับการชำระเงินหรือออมเงิน


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 14 มี.ค. 2561 เวลา : 12:14:16

25-03-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555