หุ้นทอง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือสมาคม บจ. และ สนช. ยกระดับนวัตกรรม บจ. ไทย


 

 

เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และ ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมให้แก่บริษัทจดทะเบียนไทย เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการนวัตกรรมทั้งองค์กร ช่วยเพิ่มศักยภาพและยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรม


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 17 มี.ค. 2561 เวลา : 16:00:26
27-02-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 27, 2021, 5:01 pm